Osmanlı'nın Şair Padişahları ve Mahlasları

           PADİŞAH                                                                      *Mahlası

1- II. Murad                                                                          Murad ve Murâdî

2- I. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet)                                      Avnî

3-II. Bayezid                                                                                 Adlî

4-I. Selim (Yavuz Sultan Selim)                                       Selîm ve Selîmî

5-Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman)                                Muhibbî

6-II. (Sarı)Selim                                                                  Selim ve Selimî

7-III. Murad                                                                         Murad ve Murâdî

8-III. Mehmed                                                                     Mehmed ve Adlî

9-I. Ahmed                                                                           Ahmed ve Bahtî

10-II.  (Genç)Osman                                                          Fâris ve Fârisî

11-IV. Murad                                                                       Murad ve Murâdî

12-IV. (Avcı) Mehmet                                                                  Vefâ' î 

13-II. Ahmet                                                                                  Ahmed

14-II. Mustafa                                                                             İkbalî

15-III. Ahmed                                                                             Necib

16-I. Mahmud                                                                           Sebkatî

17-III. Mustafa                                                                          Cihangir

18-III. Selim                                                                        Selim ve İlhamî

19-II. Mahmud                                                                           Adlî

20-V. Mehmed                                                                           Reşad

*Divan edebiyatında şairlerin şiirlerinde kullandığı takma isme Mahlas denir.

DİKKAT→Osmanlı Tarihinde bilinen ilk şair padişah II. Murat'tır. Ayrıntılı bilgi için BKZ. Osmanlı'da İlk Şair Padişah Kimdir? ↴
http://www.sessiztarih.net/2020/07/osmanlida-ilk-sair-padisah-kimdir.html

DİKKAT→ Divanı olan ilk şair sultan Fatih Sultan Mehmet'tir.


DİKKAT→ Fatih'in taht kavgası yapan iki oğlu II. Bayezid ve Cem Sultan da şairdir. Kaynaklar, Cem Sultan'ın Cem mahlası ile hem babasından hem de kardeşinden daha güçlü bir kalemi olduğunu belirtir. Cemşîd u Hurşîd adlı mesnevi, Cem Sultan tarafından babası Fatih için yazılmıştır.

DİKKAT→ Padişah olmayan fakat Cem Sultan gibi Osmanlı hanedanına mensup bireylerin şiirlerine ve divanlarına rastlanır. II. Bayezit'in oğlu Şehzade Korkut Harimî mahlası ile Kanuni'nin oğlu Şehzade Bayezid ise Şâhî mahlası ile şiirler yazmıştır. Ayrıca Kanuni'nin divanının bir kısmını bastıran II. Mahmut'un kızı Âdile Sultan da kendi adını mahlas olarak kullanarak divan oluşturmuştur.

DİKKAT→"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi 
                     Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

dizeleri Kanuni'ye ait ünlü dizelerdir. Kanuni; Halkın nazarında devlet en çok itibar edilen bir şeydir; ama bu dünyada gerçek devlet bir nefes sağlıktır, demektedir.

Derleyen: Ali ÇİMENKaynakça:

→Günay KUT, "Payitaht İstanbul'un Sultan Şairleri (Seyf Ve'l Kalem Sahipleri)"İlmi Araştırmalar Dergisi, Sayı:9, 2000, s.161-178.

Makaleye Ulaşmak için BKZ.↴

Yorumlar