Ana içeriğe atla

Osmanlı'nın Şair Padişahları ve Mahlasları

           PADİŞAH                                                                      *Mahlası

1- II. Murad                                                                          Murad ve Murâdî

2- I. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet)                                      Avnî

3-II. Bayezid                                                                                 Adlî

4-I. Selim (Yavuz Sultan Selim)                                       Selîm ve Selîmî

5-Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman)                                Muhibbî

6-II. (Sarı)Selim                                                                  Selim ve Selimî

7-III. Murad                                                                         Murad ve Murâdî

8-III. Mehmed                                                                     Mehmed ve Adlî

9-I. Ahmed                                                                           Ahmed ve Bahtî

10-II.  (Genç)Osman                                                          Fâris ve Fârisî

11-IV. Murad                                                                       Murad ve Murâdî

12-IV. (Avcı) Mehmet                                                                  Vefâ' î 

13-II. Ahmet                                                                                  Ahmed

14-II. Mustafa                                                                             İkbalî

15-III. Ahmed                                                                             Necib

16-I. Mahmud                                                                           Sebkatî

17-III. Mustafa                                                                          Cihangir

18-III. Selim                                                                        Selim ve İlhamî

19-II. Mahmud                                                                           Adlî

20-V. Mehmed                                                                           Reşad

*Divan edebiyatında şairlerin şiirlerinde kullandığı takma isme Mahlas denir.

DİKKAT→Osmanlı Tarihinde bilinen ilk şair padişah II. Murat'tır. Ayrıntılı bilgi için BKZ. Osmanlı'da İlk Şair Padişah Kimdir? ↴
http://www.sessiztarih.net/2020/07/osmanlida-ilk-sair-padisah-kimdir.html

DİKKAT→ Divanı olan ilk şair sultan Fatih Sultan Mehmet'tir.


DİKKAT→ Fatih'in taht kavgası yapan iki oğlu II. Bayezid ve Cem Sultan da şairdir. Kaynaklar, Cem Sultan'ın Cem mahlası ile hem babasından hem de kardeşinden daha güçlü bir kalemi olduğunu belirtir. Cemşîd u Hurşîd adlı mesnevi, Cem Sultan tarafından babası Fatih için yazılmıştır.

DİKKAT→ Padişah olmayan fakat Cem Sultan gibi Osmanlı hanedanına mensup bireylerin şiirlerine ve divanlarına rastlanır. II. Bayezit'in oğlu Şehzade Korkut Harimî mahlası ile Kanuni'nin oğlu Şehzade Bayezid ise Şâhî mahlası ile şiirler yazmıştır. Ayrıca Kanuni'nin divanının bir kısmını bastıran II. Mahmut'un kızı Âdile Sultan da kendi adını mahlas olarak kullanarak divan oluşturmuştur.

DİKKAT→"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi 
                     Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

dizeleri Kanuni'ye ait ünlü dizelerdir. Kanuni; Halkın nazarında devlet en çok itibar edilen bir şeydir; ama bu dünyada gerçek devlet bir nefes sağlıktır, demektedir.

Derleyen: Ali ÇİMENKaynakça:

→Günay KUT, "Payitaht İstanbul'un Sultan Şairleri (Seyf Ve'l Kalem Sahipleri)"İlmi Araştırmalar Dergisi, Sayı:9, 2000, s.161-178.

Makaleye Ulaşmak için BKZ.↴

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd