Osmanlı'nın Batıda En Geniş Sınırlarına Ulaştığı Anlaşma

   18 Ekim 1672'de Osmanlı Devleti, Lehistan ile yaptığı Bucaş Anlaşması ile Batıda en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Ayrıca Osmanlıların topraklarına toprak kattığı son anlaşma Bucaş Anlaşması'dır.    Padişah IV. (Avcı) Mehmet döneminde, Lehistan, *Ukrayna Kazaklarına (Kozak) saldırmış; bunun üzerine Kozaklar, Osmanlı'dan yardım istemişti. Osmanlı Devleti de Lehistan Seferine, bilinen diğer adı ile Kamaniçe (Podolya) Seferine çıktı. Lehistan yenilmeye başladı. Bunun üzerine Osmanlı ile Lehistan-Litvanya Birliği arasında 1672 Bucaş Anlaşması imzalandı. Buna göre; Ukrayna bölgesi Kozakların idaresine bırakıldı. Lehliler vergi ödemeyi kabul etti. Podolya, Osmanlı Devleti'ne geçti. Böylece Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlarına ulaştığı anlaşmayı imzalamıştır. Fakat Lehistanlılar anlaşmayı onaylamayınca savaşlar devam etmiş; sonunda tekrardan (1676 ve 1678'de) Bucaş Anlaşması yenilenmiştir.

* Ukrayna Kazakları (Kozaklar), Orta Asya'daki Kazak Türkleri değildir. Kökenleri kozmopolit bir yapıda olmakla birlikte, Ortodoks Hristiyan inancı ile birlikte slavlaşmış bir topluluktur. Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/07/kozaklar-kazak-mi-kisaca-bilgi.html

Hazırlayan: Ali ÇİMEN

Not: Ders kitapları ve ansiklopedilerden faydalanılmıştır.

   

Yorumlar