İlk Osmanlı Veziri Kimdir?

    Alâüddin Paşa Osmanlı Devleti'nin ilk veziridir. Hacı Kemalettin oğlu Alâüddin (Alaaddin) Paşa tahmini 1323- 1340 yıllarında vezirlik yapmıştır. Bu dönem Osmanlı Devleti'nin, ikinci padişahı Orhan Gazi dönemidir.

     Orhan Bey, babası Osman Bey'den miras aldığı Osmanlı Beyliği'ni kurumsal bir hale getirdi. Osmanlılar bu dönemde beylikten devlete geçtiler. İlk kez divan teşkilatı kuruldu. İlk kez vezirlik kurumu kuruldu. Alaüddin Paşa ise Osmanlı Devleti'nin ilk veziri olarak kaynaklarda belirtildi.


   Uzunçarşılı, Alâüddin Paşa'yı Hacı Kemalettin oğlu olarak belirtir. Farklı kaynaklarda Alâüddin Paşa'nın Osman Bey'in oğullarından Alaaddin Bey olduğu belirtilir. Bu kaynaklar Orhan Bey'in, kardeşini vezir olarak atadığını belirtmektedir.

→Orhan Gazi (Bey) Kimdir? Ayrıca BKZ.↴

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

Ord. Prof. Dr. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, Atatürk Kültür, Dil, Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları XIII. Dizi, I. Cilt, 7. Baskı, s. 126.

Necdet Sakaoğlu, ''Bu Mülkün Sultanları'', Oğlak yayınları, İstanbul, 2002.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?