Ana içeriğe atla

En Çok Sefere Çıkan Osmanlı Padişahı Kimdir?

   Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566), Osmanlı tarihi boyunca ordusunun başında en çok askeri sefere çıkan Osmanlı padişahıdır. 46 yıllık saltanatının yaklaşık 10 yılı seferde geçmiştir. Kanuni Sultan Süleyman ordusu ile 13 kez sefere çıkmıştır. 13'üncü ve son seferi olan Zigetvar Seferi sırasında vefat etmiştir.   Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk seferi Belgrat üzerine oldu. Belgrat, 1521'de fethedildi. Belgrat sonrası Rodos Adası 1522'de ele geçirildi. 1526 Mohaç Seferi'nde Mohaç Meydan Muharebesi ile Macaristan'ın büyük bölümü ele geçirildi. Dördüncü seferi 1529 I. Viyana Kuşatmasından ise sonuç alınamadı. 1532'de Alman Seferi yapıldı. Başarılı sefer sonrası doğuya yönelen Kanuni 1534'te Irakeyn Seferi'ne çıktı. Osmanlılar, Tebriz'e kadar ilerledi. 1537'de Korfu Adası Seferine çıkıldı. Fakat ada alınamadı. 


Bekgrat'ın Fethi- 1521

   Kanuni'nin çıktığı 8. sefer ise 1538 Kara Boğdan Seferi idi. Kanuninin kendi ülkesine bağlı bir yere gittiği tek seferdir. Sefer sonucunda bölgenin bağlılığı sağlamlaştırıldı. 1541'de çıktığı Budin Seferi ile Avusturya üzerine sefere çıktı. Macaristan Osmanlı topraklarına katıldı. 1543 Estergon Seferi ile Estergon Kalesi fethedilir. 1548'de bu sefer doğuya yönelir. İran'a tekrar sefere çıkar. Osmanlı İran savaşı sonucunda Doğu Anadolu, Tebriz ve Irak güvence altına alınır. 1553'te ise Nahçivan Seferine çıkarak Azerbaycan'a ilerler. Bu üçüncü İran seferidir. İlk Osmanlı-İran Anlaşması olan 1555 Amasya Anlaşması ile çatışmalar sona erer.   Sultan Süleyman yaşlanmış ve yaklaşık 11 yıldır da sefere çıkmamıştı. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın da ısrarı ile 1566 Zigetvar Kalesi Seferine çıktı. Dedeleri gibi nikris (gut) hastalığı ile uğraşan Muhteşem Süleyman, 1 Mayıs'ta İstanbul'dan ayrılıp, Edirne'ye geldiğinde, hava değişiminin de etkisiyle rahatsızlanmaya başladı. 5 Ağustos günü Zigetvar kuşatıldı. I. Süleyman ise çadırında hasta yatmaktaydı. Askerin karşısına çıkamadı. Durumu zaman ilerledikçe ciddileşti. 7 Eylül 1566 Cumartesi gecesi; dizanteri, felç, nikris, anjin ya da bunların intilatından ''sabaha dört sa'at kaldukta bu mihnet âbâd dünyadan'' göçtü. 46 yıllık saltanat burada sona erdi. Bir gün sonra kale fethedildi. Kanuni'nin vefatı 48 gün gizlenmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman ile İlgili Ayrıntılı Bilgi ve Kaynakça için BKZ.↴

En Uzun Süre Tahtta Kalan Osmanlı padişahı Kimdir?Ayrıca BKZ.Zigetvar Seferi-1566
Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd