En Çok Sefere Çıkan Osmanlı Padişahı Kimdir?

   Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566), Osmanlı tarihi boyunca ordusunun başında en çok askeri sefere çıkan Osmanlı padişahıdır. 46 yıllık saltanatının yaklaşık 10 yılı seferde geçmiştir. Kanuni Sultan Süleyman ordusu ile 13 kez sefere çıkmıştır. 13'üncü ve son seferi olan Zigetvar Seferi sırasında vefat etmiştir.   Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk seferi Belgrat üzerine oldu. Belgrat, 1521'de fethedildi. Belgrat sonrası Rodos Adası 1522'de ele geçirildi. 1526 Mohaç Seferi'nde Mohaç Meydan Muharebesi ile Macaristan'ın büyük bölümü ele geçirildi. Dördüncü seferi 1529 I. Viyana Kuşatmasından ise sonuç alınamadı. 1532'de Alman Seferi yapıldı. Başarılı sefer sonrası doğuya yönelen Kanuni 1534'te Irakeyn Seferi'ne çıktı. Osmanlılar, Tebriz'e kadar ilerledi. 1537'de Korfu Adası Seferine çıkıldı. Fakat ada alınamadı. 


Bekgrat'ın Fethi- 1521

   Kanuni'nin çıktığı 8. sefer ise 1538 Kara Boğdan Seferi idi. Kanuninin kendi ülkesine bağlı bir yere gittiği tek seferdir. Sefer sonucunda bölgenin bağlılığı sağlamlaştırıldı. 1541'de çıktığı Budin Seferi ile Avusturya üzerine sefere çıktı. Macaristan Osmanlı topraklarına katıldı. 1543 Estergon Seferi ile Estergon Kalesi fethedilir. 1548'de bu sefer doğuya yönelir. İran'a tekrar sefere çıkar. Osmanlı İran savaşı sonucunda Doğu Anadolu, Tebriz ve Irak güvence altına alınır. 1553'te ise Nahçivan Seferine çıkarak Azerbaycan'a ilerler. Bu üçüncü İran seferidir. İlk Osmanlı-İran Anlaşması olan 1555 Amasya Anlaşması ile çatışmalar sona erer.   Sultan Süleyman yaşlanmış ve yaklaşık 11 yıldır da sefere çıkmamıştı. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın da ısrarı ile 1566 Zigetvar Kalesi Seferine çıktı. Dedeleri gibi nikris (gut) hastalığı ile uğraşan Muhteşem Süleyman, 1 Mayıs'ta İstanbul'dan ayrılıp, Edirne'ye geldiğinde, hava değişiminin de etkisiyle rahatsızlanmaya başladı. 5 Ağustos günü Zigetvar kuşatıldı. I. Süleyman ise çadırında hasta yatmaktaydı. Askerin karşısına çıkamadı. Durumu zaman ilerledikçe ciddileşti. 7 Eylül 1566 Cumartesi gecesi; dizanteri, felç, nikris, anjin ya da bunların intilatından ''sabaha dört sa'at kaldukta bu mihnet âbâd dünyadan'' göçtü. 46 yıllık saltanat burada sona erdi. Bir gün sonra kale fethedildi. Kanuni'nin vefatı 48 gün gizlenmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman ile İlgili Ayrıntılı Bilgi ve Kaynakça için BKZ.↴

En Uzun Süre Tahtta Kalan Osmanlı padişahı Kimdir?Ayrıca BKZ.Zigetvar Seferi-1566
Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar