Ana içeriğe atla

En Uzun Süre Tahtta Kalan Osmanlı Padişahı Kimdir?

   Kanuni Sultan (I.) Süleyman (1520-1566), Osmanlı Devleti tarihinde en uzun süre tahtta kalan padişahtır. 30 Eylül 1520 ile 7 Eylül 1566 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Osmanlı Tarihi'nin 10. padişahıdır. Üç kıtaya yayılmış imparatorluğa 46 yıl boyunca hükmetmiştir.

Kanuni
  Bir diğer rekoru ise Osmanlı ordusu ile 13 kez sefere çıkmasıdır. Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'ya sınırlarını genişleten; Akdeniz'i Türk gölüne çeviren, Tuna Nehrinden Hint Okyanusuna kadar geniş bir alanda doğal sınırlarına ulaşan Osmanlıların, dönemin en büyük gücü olduğu tüm tarih otoriteleri bakımından tartışmasız kabul edilir.

   Yavuz Sultan Selim'den olma, Tatar asıllı Kırım taraflarından Hafsa Sultan'dan doğma "Süleyman Şah bin Selim Şah"; "Muhibbi" mahlasıyla büyük bir divan oluşturan, koyduğu yasalarla ''Kanuni'' olarak anılan, batılılar tarafından ''Magnificent- Magnifique- Der Prachtige (Muhteşem)'' ya da  ''Grand Turc (Büyük Türk) '' gibi ünvanlar ile anılırdı.

  1513'te Saruhan (Manisa) sancak beyi oldu. Uzun bir süre bu görevde kaldı. 1520'de babası I. Selim vefat edince yaklaşık sekiz günde İstanbul'a geldi. Kendisi için 30 Eylül 1520'de cülus töreni düzenlendi. Bir gün sonra Topkapı Sarayından Edirnekapı'ya geçerek matem elbiseleri içinde babasının cenazesini karşıladı. Fatih Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası ''Mirza Sarayı'' adlı yerde babasını defnetti. Muhteşem Süleyman'ın Osmanlıdaki en uzun saltanat dönemi başlıyordu.

Kanuni Sultan Süleyman ile İlgili Ayrıntılı Bilgi ve Kaynakça için BKZ.↴

Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay