Boğazlar Konusunun Geçtiği Anlaşmaların İsimleri (Kronolojik)

21 Temmuz 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması
→3 Ocak 1799 Osmanlı-Rusya İttifak Anlaşması
5 Ocak 1809 Çanakkale (Kale-i Sultaniye Anlaşması)
14 Eylül 1829 Edirne Anlaşması
8 Temmuz 1833 Hünkar İskelesi Anlaşması
→13 Temmuz 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi (Anlaşması)
30 Mart 1856 Paris Anlaşması
17 Ocak-13 Haziran 1871 Londra Boğazlar Sözleşmesi
13 Temmuz 1878 Berlin Anlaşması
8 Ocak 1918 Wilson İlkeleri *
30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması
28 Ocak 1920 Misak-ı Milli Kararları *
10 Ağustos 1920 Sevr Barış Anlaşması
24 Temmuz 1923 Lozan Barış Anlaşması
20 Temmuz 1936 Montrö (Montreux) Boğazlar Sözleşmesi

DİKKAT: Wilson İlkeleri ve Misak-ı Milli Kararları anlaşma değildir. Fakat Boğazlar konusundan bahsettikleri için önem arz eder.

DİKKAT: Yukarıdaki Konuların Ayrıntılı Açıklamaları ve Kaynakça İçin BKZ.↴


Boğazlar Sorununun Açıklamalı- Ayrıntılı Kronolojisi↴


Hazırlayan: Ali ÇİMEN
Yorumlar