Ana içeriğe atla

Yıldırım Harbi (Blitzkrieg) Nedir? Özet

    Beklenmedik anda, ani bir biçimde düşmana yıldırım gibi saldırarak, düşmanın savunma düzenini bozan ve onları kısa sürede yok eden savaş stratejisine Yıldırım Harbi (Blitzkrieg) denir. The Lightning War (Şimşek Savaş) Blitzkrieg Almanların II. Dünya Savaşı'nda uyguladığı ünlü savaş doktrinleridir. Bu doktrinin mucidi General Heinz Guderian'dır.

Foto-Kaynak:primevideo.com sitesi

    Blitzkrieg (yıldırım savaş) taktiği uygulanışı yönü ile çok kısa sürede başarı getirir. Sessiz sedasız biçimde düşmanın en zayıf bölgesinin tespiti ile birlikte Alman uçakları tespit edilen bölgeye bomba yağdırır. Tanklardan oluşan taarruz mihveri, bu bölgede siklet merkezi oluşturarak düşman savunmasını yararken; zırhlı Alman birlikleri hızla düşmanın arka saflarına sarkar. Arkadan gelen destekli mekanize piyade bu düşman savunma yarığını iyice genişletir. Bu sırada tanklar düşman cephesinin gerisinde hızlıca ilerler. Tanklar, düşman savunma hattı gerisindeki müstahkem mevkileri tutmuş olan Alman paraşütçülere yaklaşmıştır. Böylece düşman savunmasının ikmal yolları kapatılarak; düşman ikmal yapamaz ve iaşeden yoksun hale gelir. Mekanize piyade bu sırada düşman savunmasına arkadan saldırıya geçerken, piyade ise cephe hattından topçu ve hava desteği ile birlikte düşmanı yok eder. Ne olduğuna şaşıran, mühimmatsız ve iaşesiz kalan düşman toplu bir biçimde teslim alınır.

 Almanlar bu taktik ile Polonya, Fransa, Yugoslavya, Yunanistan, Kuzey Afrika ve Rusya harekatları yapmış; büyük başarılar elde etmişlerdi. En büyük rakipleri Fransa'yı bir buçuk ayda perişan ederek teslim almışlardı. Fransızların Maginot Hattı çökmüştü. Fakat bu taktik Rus steplerinde tutmadı. Çünkü Moskova'ya kadar ilerleyen Alman orduları, aşırı soğuk hava, balçık içinde yollar ve Rusların sert direnişi ile durdurulmuş, perişan biçimde geri çekilmişlerdi. Taktik burada şartlar uygun olmadığından tutmamıştı. Fakat Almanlar Fransa'dan Akdeniz kıyılarına ve Rus bozkırlarına Blitzkrieg sayesinde yıldırım gibi girmiş, düşmanlarını perişan etmişti.

Alman Savaş Planları
   Şimşek Savaş taktiği; tanklar, uçaklar zırhlı mekanize araçlar ile ani baskın tekniğine dayalı modern saldırı stratejisidir. I. Dünya Savaşı'ndaki siper savunmalarına karşı tepki tasarımıdır. Klasik bir savaş stratejisi olarak tarihte Cengiz Han'dan Napolyon'a hatta Türk ordularına kadar kullanılmış bir taktiktir. Sarıkamış Harekatı'nın planı yıldırım baskına dayanır. Fakat sonucu başarısız olmuştur. Büyük Taarruz'un Sad Planı ise yıldırım harbi ile büyük başarı sağlamıştır. Fakat teknolojik iletişim ve teknolojik savaş araçlarına dayalı çağdaş tasarım Blitzkrieg'dir.

Yıldırım Harbi (Blitzkrieg) Doktrini ve Tarihçesi→Ayrıntılı Anlatım ve Kaynakça İçin BKZ.↴


Hazırlayan: Ali ÇİMEN
   

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd