Trakya Neresidir?

   Coğrafi ve tarihi bir terim olarak Trakya; Bulgaristan'ın güney kesimini, Yunanistan'ın kuzeydoğu kesimini ve Türkiye'nin kuzeybatısındaki Avrupa topraklarının tamamını içine alan tarihi bir bölgedir. Tarihte Trak halkının yaşadığı yerdir.

    Balkan yarımadasının güneydoğusunda yer alan Trakya; Doğu- Batı- Kuzey Trakya olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. Bir başka deyişle Doğu Trakya Türkiye'de, Batı Trakya Yunanistan'da, Kuzey Trakya ise Bulgaristan'da kalan Trakya topraklarıdır. Burada doğal sınır Meriç Irmağıdır.    Kuzey Trakya Bulgaristan'da yaşayan Türklerin yoğun olduğu bölgedir. Bölgedeki Türklerin dönem dönem siyasi, sosyo-kültürel baskılar altında kalmaları, önemli bir bölümünün Türkiye'ye göç etmelerine neden olmuştur. Yörede; Kırcaali, Filibe, Burgaz, Paşmaklı, Pazarcıklı gibi kentler mevcuttur.

    Yunanistan toprakları içindeki Batı Trakya, yine Türklerin yoğun yaşadığı bir yöredir. Kuzey Yunanistan da denilen bu bölgede Türklere, siyasi-sosyo-kültürel baskılar yapılmıştır. Türkçe'nin yoğun olarak konuşulduğu bu bölgede 100 bin üzerinde Türk nüfus olduğu düşünülmektedir. Yörede; Dedeağaç, İskeçe, Dimetoka, Gümülcine gibi  kentler mevcuttur. Bölgede Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı yaşamaktadır. Batı Trakya, 1923 Lozan Anlaşması ile Türkiye- Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesi (değiş-tokuş) kapsamı dışında tutulmuştu.

   Türkiye sınırları içerisindeki Doğu Trakya ise başta Edirne, Tekirdağ, Kırklareli olmak üzere Çanakkale ve İstanbul kentlerinin de coğrafi olarak içine alır.  I. Balkan Savaşı sonucu Osmanlı toprakları Midye-Enez hattına kadar geriledi. Edirne ve Kırklareli elden çıktı. II. Balkan Savaşı sonrası Edirne ve Kırklareli geri alındı. Ayrıca Meriç ırmağı bölgede doğal sınır ilan edildi. Fakat I. Dünya Savaşı sonrası Doğu Trakya Yunanlılar tarafından işgal edildi. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasıyla Edirne geri alındı. Lozan Anlaşması ile Meriç Irmağı doğal sınır kabul edildi. Böylece Türklerin yaşadığı Trakya, üçe bölünmüş bir biçimde stratejik varlığını sürdürdü.

Ayrıca BKZ.Midye-Enez Çizgisi Nedir?


Derleyen: Ali ÇİMENKaynakça:

→trakyanet sitesinden yararlanılmıştır. Genel ağdan ulaşmak için BKZ↴

Yorumlar