Stalingrad Muharebesi Nedir?

   II. Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesinde, 23 Ağustos 1942 ile 2 Şubat 1943 tarihleri arasında, Sovyet Kızılordu ile Almanya önderliğinde Mihver Ordularının Stalingrad kenti için savaştığı, Rusların çetin bir biçimde Stalingrad'ı savunduğu, sonucunda Alman hezimetinin yaşandığı büyük ve kanlı muharebeye Stalingrad Muharebesi denir. Almanya'nın burada uğradığı bozgun ile II. Dünya Savaşı'nın kaderi değişmiştir.


Stalin ve Hitler
    Almanya, Blitzkrieg doktrini çerçevesinde, başta Fransa olmak üzere Batı Avrupa ve Doğu Avrupa'yı yıldırım hücumlarla ele geçirmiş; Sovyetler Birliği üstüne 22 Haziran 1941'de Barbarossa Harekatı ile yürümüştü. Zırhlı Mihver Orduları, Nazilerin önderliğinde Moskova önlerine kadar ilerlemiş; Sovyet Kızıl Ordu'ya ağır kayıplar verdirmişti. Rostov bölgesini ele geçiren Mihver Orduları, Hitlerin emri ile Moskova'ya yöneldiler. Moskova'da sert direnişle karşılaşan ordu, yine Hitlerin emri ile Stalingrad'ı kuşattı. Hitler; Stalingrad'ı ele geçirerek Rusları moral olarak düşürmeyi ve Moskova'yı daha kolay ele geçirmeyi planladı. En büyük amacı ise Kafkaslardaki petrol bölgelerini ele geçirmekti. Hitler, Napolyon'un düştüğü hataya düşmeyeceğinden emindi. Fakat kaderi, Napolyonunkine benzeyecekti.

  Hitler, Fransa'daki zaferi burada da yaşayacağından kuşku duymadı. 23 Ağustos'ta başlattığı ilk taarruz hareketi ile Sovyet ordusu geri çekilmişti. Bu saldırıya karşılık vermek ve Almanları Volga dışına itmek isteyen Rusların yaptığı taarruz, başarılı olmasa da bu saldırı Alman topçu bataryalarının zayiatını artırmıştı. Karşılıklı saldırılar şeklinde çatışmalar sürmüş, Ruslar bölgeyi korumak amacıyla vur-kaç taktikleri ile düşmanı oyalamaya çalışmışlardı. Stalin, taktiği gereği savaşın süresini uzatmak amacında idi. Çünkü savaşın süresi uzadığı takdirde, Ruslar çetin kış şartlarında daha tecrübeli oldukları için mevzi alırken ve taarruz ederken zorlanmayacaktı. Sert kış, Alman ordusu için dezavantaj olacaktı.


Stalingrad Kroki
    Stalin'in istediği gibi oldu. Aralık ayından itibaren başlayan oyalama taktikleri ile birlikte Rus ordusu Kış Fırtınası Harekâtı başlattı. Koltso (Yüzük) Harekatı ile büyük darbeyi de vurdular. Almanlar yenilmeye başlamıştı.Almanlar mevzilerinden geri çekilmeye başlamış; Rusların Küçük Satürn Harekatı ile Almanlara son darbede vurulmuştu. Hitler inatla taarruz emri verdikçe, ordusu aşırı kış şartları nedeniyle başarılı olamıyordu. Hitlerin ordusu Doğu Cephesinde bozguna uğradı. Bölgedeki Hitler ordusunun tüm taarruz gücü tükendi. Hitlerin en önemli komutanlarından Mareşal Paulus, Kızıl Ordu'ya yaklaşık 91 bin Mihver Grubu askeri ile teslim olmak zorunda kaldı. 
   Savaşa her iki taraftan toplam 2 milyon civarında asker ve 2000 civarında uçak katılmıştı. Savaş tarihinin en kanlı savaşlarından biri olan Stalingrad Muharebesi, II. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştirmiş, Almanlar savaştaki üstünlüklerini kaybetmeye başlamıştır. Savaşta Sovyetlere göre; Almanya başta olmak üzere İtalya, Romanya, Macaristan ve Hırvatistan'dan oluşan Mihver orduları, 800 bin dolayında insanını kaybetmişti. Sovyetler Birliği ise net bir sayı olmasa da 1 milyon 100 bini geçkin insanını kaybetti. Savaş neticesinde Moskova önlerinde 6. Alman ordusu imha edildi. II. Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi kapandı. Bundan sonra roller de değişti. Almanlar Berlin'e kadar geri çekilecek Ruslar ilerleyecekti. 

Stalingrad Şehri Neresidir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/06/stalingrad-neresidir.html

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→''Tarihi Değiştiren Stalingrad Savaşı'', NTV Arşivi için BKZ.↴ http://arsiv.ntv.com.tr/news/79054.asp

→''İkinci Dünya Savaşı'nın Yönünü Değiştiren 200 gün: Stalingrad Zaferi'nin 75. Yıldönümü'', Sputnik News, 02 Şubat 2018. BKZ.↴
https://tr.sputniknews.com/foto/201802021032081681-ikinci-dunya-savasi-stalingrad-zaferi-75-yildonumu-rusya-volgograd-tarih/

Yorumlar