Ana içeriğe atla

Stalingrad Muharebesi Nedir?

   II. Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesinde, 23 Ağustos 1942 ile 2 Şubat 1943 tarihleri arasında, Sovyet Kızılordu ile Almanya önderliğinde Mihver Ordularının Stalingrad kenti için savaştığı, Rusların çetin bir biçimde Stalingrad'ı savunduğu, sonucunda Alman hezimetinin yaşandığı büyük ve kanlı muharebeye Stalingrad Muharebesi denir. Almanya'nın burada uğradığı bozgun ile II. Dünya Savaşı'nın kaderi değişmiştir.


Stalin ve Hitler
    Almanya, Blitzkrieg doktrini çerçevesinde, başta Fransa olmak üzere Batı Avrupa ve Doğu Avrupa'yı yıldırım hücumlarla ele geçirmiş; Sovyetler Birliği üstüne 22 Haziran 1941'de Barbarossa Harekatı ile yürümüştü. Zırhlı Mihver Orduları, Nazilerin önderliğinde Moskova önlerine kadar ilerlemiş; Sovyet Kızıl Ordu'ya ağır kayıplar verdirmişti. Rostov bölgesini ele geçiren Mihver Orduları, Hitlerin emri ile Moskova'ya yöneldiler. Moskova'da sert direnişle karşılaşan ordu, yine Hitlerin emri ile Stalingrad'ı kuşattı. Hitler; Stalingrad'ı ele geçirerek Rusları moral olarak düşürmeyi ve Moskova'yı daha kolay ele geçirmeyi planladı. En büyük amacı ise Kafkaslardaki petrol bölgelerini ele geçirmekti. Hitler, Napolyon'un düştüğü hataya düşmeyeceğinden emindi. Fakat kaderi, Napolyonunkine benzeyecekti.

  Hitler, Fransa'daki zaferi burada da yaşayacağından kuşku duymadı. 23 Ağustos'ta başlattığı ilk taarruz hareketi ile Sovyet ordusu geri çekilmişti. Bu saldırıya karşılık vermek ve Almanları Volga dışına itmek isteyen Rusların yaptığı taarruz, başarılı olmasa da bu saldırı Alman topçu bataryalarının zayiatını artırmıştı. Karşılıklı saldırılar şeklinde çatışmalar sürmüş, Ruslar bölgeyi korumak amacıyla vur-kaç taktikleri ile düşmanı oyalamaya çalışmışlardı. Stalin, taktiği gereği savaşın süresini uzatmak amacında idi. Çünkü savaşın süresi uzadığı takdirde, Ruslar çetin kış şartlarında daha tecrübeli oldukları için mevzi alırken ve taarruz ederken zorlanmayacaktı. Sert kış, Alman ordusu için dezavantaj olacaktı.


Stalingrad Kroki
    Stalin'in istediği gibi oldu. Aralık ayından itibaren başlayan oyalama taktikleri ile birlikte Rus ordusu Kış Fırtınası Harekâtı başlattı. Koltso (Yüzük) Harekatı ile büyük darbeyi de vurdular. Almanlar yenilmeye başlamıştı.Almanlar mevzilerinden geri çekilmeye başlamış; Rusların Küçük Satürn Harekatı ile Almanlara son darbede vurulmuştu. Hitler inatla taarruz emri verdikçe, ordusu aşırı kış şartları nedeniyle başarılı olamıyordu. Hitlerin ordusu Doğu Cephesinde bozguna uğradı. Bölgedeki Hitler ordusunun tüm taarruz gücü tükendi. Hitlerin en önemli komutanlarından Mareşal Paulus, Kızıl Ordu'ya yaklaşık 91 bin Mihver Grubu askeri ile teslim olmak zorunda kaldı. 
   Savaşa her iki taraftan toplam 2 milyon civarında asker ve 2000 civarında uçak katılmıştı. Savaş tarihinin en kanlı savaşlarından biri olan Stalingrad Muharebesi, II. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştirmiş, Almanlar savaştaki üstünlüklerini kaybetmeye başlamıştır. Savaşta Sovyetlere göre; Almanya başta olmak üzere İtalya, Romanya, Macaristan ve Hırvatistan'dan oluşan Mihver orduları, 800 bin dolayında insanını kaybetmişti. Sovyetler Birliği ise net bir sayı olmasa da 1 milyon 100 bini geçkin insanını kaybetti. Savaş neticesinde Moskova önlerinde 6. Alman ordusu imha edildi. II. Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi kapandı. Bundan sonra roller de değişti. Almanlar Berlin'e kadar geri çekilecek Ruslar ilerleyecekti. 

Stalingrad Şehri Neresidir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/06/stalingrad-neresidir.html

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→''Tarihi Değiştiren Stalingrad Savaşı'', NTV Arşivi için BKZ.↴ http://arsiv.ntv.com.tr/news/79054.asp

→''İkinci Dünya Savaşı'nın Yönünü Değiştiren 200 gün: Stalingrad Zaferi'nin 75. Yıldönümü'', Sputnik News, 02 Şubat 2018. BKZ.↴
https://tr.sputniknews.com/foto/201802021032081681-ikinci-dunya-savasi-stalingrad-zaferi-75-yildonumu-rusya-volgograd-tarih/

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd