Osmanlının Tarihte İlk Kez Savaş Tazminatı Verdiği Anlaşma ve Ülke

   1774 Küçük Kaynarca anlaşması, Osmanlı Devleti'nin tarihinde ilk kez savaş tazminatı verdiği anlaşmadır. Bu tazminatı Rusya'ya vermiştir. Bu anlaşma Osmanlı Padişahı I. Abdülhamit döneminde olmuştur.

   28 maddelik Küçük Kaynarca Anlaşması'nın ek maddesine göre; Osmanlı Devleti savaş tazminatı olarak Rusya'ya, 3 taksit biçiminde 15 bin kese akçe, yaklaşık 4.5 milyon ruble ödeyecekti. 

  Kaynaklarda, Osmanlı'nın anlaşma için görevlendirdiği 2. delege İbrâhim Münib Efendi'nin müzakereler esnasında dirseğine dayanarak uyuduğu, uyandığında hiçbir şey olmamış gibi davranarak; ''gelelim tazminat meselesine'' dediği; bu durumun Osmanlılara 4.5. milyon rubleye mal olduğu belirtilmektedir. 

  Diğer bir kaynak; baş müzakereci Ahmet Resmî Efendi'den Rusların Bükreş görüşmelerinden beri 50 bin kese gibi muazzam bir meblağ istedikleri, sadrazamın kendisine 20 bin keseden aşağısını hemen kabul etmesi şartıyla 40 bin keseye kadar ruhsat verdiğini belirtir. Ayrıca kaynaklara göre; tazminat meselesi konuşulmak üzere en sonlara bırakılmış ve konu İbrâhim Münib Efendi tarafından gündeme getirilmişti.

Küçük Kaynarca Anlaşması-Ayrıca BKZ.↴

Derleyen: Ali ÇİMENKaynakça:

→TDV İslam AnsiklopedisiKüçük Kaynarca Anlaşması, C. 26, Ankara 2002, s.524-527.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?