Ana içeriğe atla

Osmanlının Tarihte İlk Kez Savaş Tazminatı Verdiği Anlaşma ve Ülke

   1774 Küçük Kaynarca anlaşması, Osmanlı Devleti'nin tarihinde ilk kez savaş tazminatı verdiği anlaşmadır. Bu tazminatı Rusya'ya vermiştir. Bu anlaşma Osmanlı Padişahı I. Abdülhamit döneminde olmuştur.

   28 maddelik Küçük Kaynarca Anlaşması'nın ek maddesine göre; Osmanlı Devleti savaş tazminatı olarak Rusya'ya, 3 taksit biçiminde 15 bin kese akçe, yaklaşık 4.5 milyon ruble ödeyecekti. 

  Kaynaklarda, Osmanlı'nın anlaşma için görevlendirdiği 2. delege İbrâhim Münib Efendi'nin müzakereler esnasında dirseğine dayanarak uyuduğu, uyandığında hiçbir şey olmamış gibi davranarak; ''gelelim tazminat meselesine'' dediği; bu durumun Osmanlılara 4.5. milyon rubleye mal olduğu belirtilmektedir. 

  Diğer bir kaynak; baş müzakereci Ahmet Resmî Efendi'den Rusların Bükreş görüşmelerinden beri 50 bin kese gibi muazzam bir meblağ istedikleri, sadrazamın kendisine 20 bin keseden aşağısını hemen kabul etmesi şartıyla 40 bin keseye kadar ruhsat verdiğini belirtir. Ayrıca kaynaklara göre; tazminat meselesi konuşulmak üzere en sonlara bırakılmış ve konu İbrâhim Münib Efendi tarafından gündeme getirilmişti.

Küçük Kaynarca Anlaşması-Ayrıca BKZ.↴

Derleyen: Ali ÇİMENKaynakça:

→TDV İslam AnsiklopedisiKüçük Kaynarca Anlaşması, C. 26, Ankara 2002, s.524-527.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi