Ana içeriğe atla

Osmanlı Borçları (Dış Borç) Sorunu / Özet

   Osmanlı Devletinden miras kalan dış borçların ödenmesi konusunda, özellikle Fransa ile yaşanan gerginliklere, tartışmalara  Osmanlı Borçları Sorunu ya da Dış borçlar Sorunu denir. En çok alacağı olan ülke Fransa olduğu için sorun en çok da Fransa ile yaşanmıştır.

   Lozan Barış Anlaşması'nda Osmanlı'dan kalan dış borçlar, Osmanlı'dan ayrılan 15 ülkeye taksim edilerek borçların ödenmesi kararlaştırıldı. Toplam 161.603.833 liralık borçtan,Türkiye'nin payına düşen miktar,105.559.623 liraydı. Borcun ödeneceği süre , ödeme yapılacak para cinsi ve taksit ödeme dönemleri gibi konularda Türkiye ile Fransa arasında uzun süre görüşmeler ve tartışmalar yaşandı. Uzun süren görüşmeler gerginliğe yol açtı. Böylece Osmanlı borçları sorunu, Türkiye ile Fransa arasında kriz derecesinde soruna yol açtı.

   1928'de Paris'te iki ülke arasında Paris Sözleşmesi imzalandı. Böylece ödeme sözleşmesi yapılarak bu kriz sona erdirildi. Ayrıca Paris'teki sözleşme uyarınca Duyun-i Umumiye tamamen yurtdışına çıkarıldı. 1954 yılında son borç taksitini de Türkiye ödeyince, 100 yıllık dış borç acı tecrübesi sona erdi.

→Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için BKZ→ Osmanlı Borçları (Dış Borçlar) Sorunu http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html


Derleyen: Ali ÇİMEN
   
    

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi