Milli Mücadele Döneminde Trakya Yöresi Direniş Lideri ve Komutanı Kimdir?

   Cafer Tayyar (Eğilmez) Bey, Milli Mücadele döneminde, Doğu Trakya yöresinin direniş lideri, Trakya Milli Kumandanıdır. I. Dünya Savaşı sonlarında, İstanbul'daki I. Kolordu Komutanı olarak Edirne'de görevlendirildi. Trakya'nın düşman eline kalmaması adına mücadele etti. 

   Trakya-Paşaeli Cemiyeti'nin kurulmasına öncülük etti. Cemiyet kendisine Trakya Milli Kumandanı unvanını verdi. İtilaf devletlerinin baskısı ile İstanbul Hükümeti, onu kolordu komutanlığı görevinden aldı. TBMM ise kendisini ''Rumeli Umum Komutanı'' olarak tayin etti.

Cafer Tayyar Bey'in hayatı, askerlik dönemi hakkında ayrıntılı bilgi için BKZ
Derleyen: Ali ÇİMEN

Cafer Tayyar Bey

Yorumlar