Küçük Asya Neresidir?

   Milli Mücadele döneminde Yunanistan'ın işgal ettiği Anadolu topraklarına dair kullandığı tabire ''Küçük Asya'' denir. Bu takma ad, Anadolu coğrafyasına verilen isimlerden biridir.

   ''Anatolia'' Yunanca'da güneş anlamı taşır. Doğusunda kalan güneşin yükseldiği yer olan Anatolia (Anadolu) Türkiye'nin kurulu olduğu, Helen gözü ile Küçük Asya'dır. Küçük Asya, Yunanistan'ın Helen İmparatorluğunu canlandıracağı doğusunda kalan topraklardır. 

     Megali İdea hayali Küçük Asya'nın Ege kıyılarından Karadeniz kıyılarına kadar geniş bir bölgeyi kapsamaktadır. I. Dünya Savaşı sonrası Paris Barış Konferası'nda İngiltere'nin desteği ve teşviki ile ''Küçük Asya Seferi" yapan Yunanlılar, yaklaşık 3 yıl boyunca İzmir başta olmak üzere birçok yöreyi ele geçirmişlerdi. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde kurulan Anadolu hareketi, Milli Mücadele döneminde Yunanlıların Küçük Asya Ordusu'nu Büyük Taarruz ile Küçük Asya'nın dışına çıkarmış, Ege kıyılarına kadar kovalamış ve denize sürüklemişti. Yunanlılar ''Küçük Asya Felaketi'' yaşamışlardı.

Küçük Asya Felaketi Nedir?→BKZ.↴

Hazırlayan: Ali ÇİMEN

Yunan Gözü ile Küçük Asya


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?