Ana içeriğe atla

Küçük Asya Neresidir?

   Milli Mücadele döneminde Yunanistan'ın işgal ettiği Anadolu topraklarına dair kullandığı tabire ''Küçük Asya'' denir. Bu takma ad, Anadolu coğrafyasına verilen isimlerden biridir.

   ''Anatolia'' Yunanca'da güneş anlamı taşır. Doğusunda kalan güneşin yükseldiği yer olan Anatolia (Anadolu) Türkiye'nin kurulu olduğu, Helen gözü ile Küçük Asya'dır. Küçük Asya, Yunanistan'ın Helen İmparatorluğunu canlandıracağı doğusunda kalan topraklardır. 

     Megali İdea hayali Küçük Asya'nın Ege kıyılarından Karadeniz kıyılarına kadar geniş bir bölgeyi kapsamaktadır. I. Dünya Savaşı sonrası Paris Barış Konferası'nda İngiltere'nin desteği ve teşviki ile ''Küçük Asya Seferi" yapan Yunanlılar, yaklaşık 3 yıl boyunca İzmir başta olmak üzere birçok yöreyi ele geçirmişlerdi. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde kurulan Anadolu hareketi, Milli Mücadele döneminde Yunanlıların Küçük Asya Ordusu'nu Büyük Taarruz ile Küçük Asya'nın dışına çıkarmış, Ege kıyılarına kadar kovalamış ve denize sürüklemişti. Yunanlılar ''Küçük Asya Felaketi'' yaşamışlardı.

Küçük Asya Felaketi Nedir?→BKZ.↴

Hazırlayan: Ali ÇİMEN

Yunan Gözü ile Küçük Asya


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi