Küçük Asya Felaketi Nedir?

   15 Mayıs 1919'dan itibaren işgal ettikleri Anadolu'ya ''Küçük Asya, işgale ''Küçük Asya Seferi'', işgal  ordularına ''Küçük Asya Ordusu'' diyen Yunanlılar; Başkomutan Mustafa Kemal önderliğinde TBMM ordularına karşı Sakarya, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı'nda bozguna uğrayıp Küçük Asya'yı terk etmeleri durumuna da ''Küçük Asya Felaketi'' dediler.

   15 Mayıs 1919'dan 9 Eylül 1922 tarihine kadar Batı Anadolu'dan itibaren geniş bir işgale kalkışan Yunanlılar, Megali İdea hayallerine ulaşmak için uğraş verdiler. Bu sırada  İzmir Metropoliti Chrysostomos, bir yandan karaya çıkan Yunanlı askerleri takdis ederken öte yandan da "Helen evlatlarım, Bugün İsa’nın en büyük mucizesine tanık oluyoruz. Bu uğurda ne kadar Türk kanı dökerek içerseniz o kadar sevaba gireceksiniz! Ben de bir bardak Türk kanı içerek onlara olan kin ve nefretimi teskin etmiş olacağım! Bütün azizler sizinledir." demişti.  

   Megali İdea fanatiği Hrisostomos Kalafatis'den bu sözleri Türklere olan büyük bir nefretin işaretidir. Yunanlılar İzmir'e çıktıkları günden denize atladıkları güne kadar Anadolu'da köyler basıp kadın, çocuk, ihtiyar demeden günahsız insanları katletti. Savaşı kaybettiklerinde geriye doğru kaçarken bile geçtikleri yerleri yakıp yıkmaktan  geri kalmadılar. Küçük Asya'da medeni bir yapı oluşturacaklarını iddia edenlerin baskıyı ve zorbalığı kolonicilik döneminden beri terk etmedikleri belliydi.

   Ankara'ya 50 kilometre mesafedeki Polatlı'ya kadar ilerleyen Yuananlılar 22 gün 22 gece süren Sakarya Melhame-i Kübrası (Sakarya Savaşı- Kan Deryası) ile bozguna uğradılar. Yunan ilerleyişi, taarruzu sona ermişti. 26 Ağustos 1922'de ise Türk ordularının Yunan ordularını İzmir'e kadar kovalayacağı, 9 Eylül'den sonra Anadolu'da Yunan ordusu diye bir şey bırakmayacağı Büyük Taarruz ile Yunan Küçük Asya Ordusu imha oldu. Bu olaya ise Küçük Asya Felaketi ( Mikra Asiatiki Katastrof ) denildi. Çünkü Megali İdea hayalleri yıkıldı. Kan içmek isteyen Hrisostomos ise yaptıklarının cezasını acı bir biçimde ödedi.

   Yunanlılar bu olaydan tarih kitaplarında ''Küçük Asya Felaketi'' diye bahseder. Her yıl Eylül ayında başta Metropolitan Kilisesi olmak üzere Türkiye'den göçen Rum derneklerinin de katkılarıyla ''Küçük Asya Felaketi'' Anma Etkinlikleri düzenlenir. Faaliyetlerde bulunan göçmenler Türk- Rum nüfus mübadelesi ile göçen Rumlardır. Hatta bu törenlerde Küçük Asya Felaketi, sözde kendilerine yapılmış olan  soykırım diye nitelenir. Hatta Ermenilere, Süryanilere de kendileri ile birlikte soykırım yapılmıştır.

   Yunanlıların, Anadolu'da yaptıkları zalimlikleri kabul etmeyerek, Megali İdea acısıyla ve bu ideali yaşatmak amacıyla bu törenleri düzenlemeleri; emperyalizmin onları nasıl kullanıp bir tarafa attıklarını görmelerine engeldir. Denize onların atlamasını sağlayan temel neden emperyalist politikalardır. Halklar, eğer kardeşçe yaşamayı arzu ediyorlarsa pis emperyal siyasetin ve yoz dinciliğin milliyetçilik fikirlerine şırınga dayamalarına izin vermemelidir.

Küçük Asya Neresidir? →Ayrıca BKZ.↴

Yazan: Ali ÇİMEN

Küçük Asya Felaketi


Kaynakça:

→Prof. Dr.Recep AKDUR, ''Küçük Asya Felaketi'', Bütün Dünya Dergisi, Eylül 2019.

Genel ağdan ulaşmak için BKZ.↴

Yorumlar