Kale-i Sultaniye Neresidir?

   Osmanlı Devleti döneminde Çanakkale'ye, Çanakkale Boğazı'na verilen isme Kale-i Sultaniye ya da Kal'a-i Sultaniye Sancağı denir. 5 Ocak 1809'da, Kale-i Sultaniye Anlaşması burada yapılmıştır.

    Fatih İstanbul'u fethettikten sonra boğazların güvenliğini sağlamak amacıyla; 1463'de (ya da 1462), Çanakkale Boğazı'nın en dar yerinde, Rumeli yakası tarafında Sestos dolaylarında Kilitbahir Kalesini; Anadolu yakası tarafında, Abydos dolaylarına Sultaniye Kalesi'ni (Kale-i Sultaniye) yaptırmıştır. Bugünkü Çanakkale kentinin adı Kale-i Sultaniye'den gelmektedir. Kale-i Sultaniye'nin bugünkü adı ise Çimenlik Kalesidir. Sultaniye Kalesi'nin ismi, yapısından esinlenerek zamanla  ''Çanakkalesi'' ve Çanakkale olarak değişmiştir. 

   Kale, dikdörtgen planlı, 110'a 160 metre boyutlarında, bir dış sur ve onun ortasındaki ana kuleden oluşmaktadır. Sur içinde döneminde baruthane olarak kullanılan Piri Reis Galerisi ve 2 cami vardır. Kalenin bir tarafı karaya, iki tarafı denize açılmaktadır.Ünlü Osmanlı denizcisi Piri Reis, ''Kitab-ı Bahriye'' adlı kitabını burada tamamlamıştır.

Ayrıca BKZ.

Kale-i Sultaniye Anlaşması Nedir?↴

Derleyen: Ali ÇİMEN  KAYNAKÇA:

→Havva PORTAKAL, ''Çimenlik Kalesi'', Kalenin Sesi,11 Aralık 2018. BKZ↴

→TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü BKZ.↴
   

Yorumlar