Ana içeriğe atla

Kale-i Sultaniye Anlaşması Maddeleri / Önemi

     Osmanlı Devleti ile Birleşik Krallık (İngiltere) arasında 5 Ocak 1809'da imzalanan anlaşmadır. Kale-i Sultaniye Anlaşmasının diğer adı Çanakkale Anlaşması'dır. Anlaşmayı Osmanlı adına Mehmet Emin Vahid Efendi ile İngiltere adına Sir Robert Adair imzalamıştır. 

   XIX. yüzyılın başında, hem Avrupa devletlerinin dinamik çıkarcı siyaseti hem de Osmanlı Devleti'nin ''denge'' politikası dinamik ve hızlı bir biçimde devam etti. Üçüncü koalisyon dönemi devam ederken Fransa ve Osmanlı yakınlaşması Osmanlıların Ruslara savaş açmasına neden oldu. Bunun üzerine İngiltere Rusya tarafında yer aldı. Gemileriyle boğazlara kadar gelerek Osmanlı donanması ile çatıştı. 1807-1809 Osmanlı- İngiliz savaşları sonucunda iki ülke, Çanakkale Anlaşması'nı imzaladı. 12 maddelik bu anlaşmayı özetlenirse;
-Boğazlardan savaş gemilerinin geçişleri eskiden olduğu gibi yasak olacak.
-Daha önce İngiltere'ye tanınan kapitülasyonlar, aynen devam edilecek.
-Fransa, Osmanlıları tehdit ederse İngiltere donanması ile boğazlara gelerek Osmanlıları koruyacak.

  Bu anlaşma; uzun süredir Fransa'ya bağımlı olan Osmanlı dış politikasının, İngiltere çizgisine girdiğinin bir işaretidir. Ayrıca Osmanlılar, savaş halinde olduğu Rusya'ya karşı güçlü bir müttefik elde etmiştir. Boğazların hukuksal rejimi düzenlenirken Osmanlı ile Rusya arasında bir sorun olan Boğazlara; ilk defa üçüncü bir devlet, İngiltere, resmen karışmıştır. Ayrıca Boğazlar üzerinde İngiltere ve Rusya rekabeti de gün yüzüne çıkmıştır. Boğazlar rejimi, Osmanlı Devleti'nin tek taraflı işlemleri ile değil iki taraflı anlaşmalarla düzenlenmeye başlamıştır.

Kale-i Sultaniye Neresidir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/06/kale-i-sultaniye-nedir-neresidir.html

Derleyen: Ali ÇİMEN
Kaynakça:

→Muharrem DÖRDÜNCÜ, ''1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASINDAN 1841 LONDRA SÖZLEŞMESİNE KADAR BOĞAZLAR MESELESİ'', Afyon Kocatepe Üni. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, Ocak 2019, s.67-79.

→Dr. Süheyla YENİDÜNYA, ''Kale-i Sultaniye Anlaşması'nın Gizli Maddeleri'',Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, Haziran 2009, s. 309-325.


    

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi