Gediz Taarruzu Nedir? (Özet)

   24 Ekim 1920'de Ali Fuat Paşa liderliğinde Batı Cephesindeki Türk askerleri ve milis güçlerinin Gediz yöresinde yaptığı sonuçsuz ve genel anlamda başarısız kalan taarruz girişimlerine Gediz Taarruzu denir. 

    Batı Anadolu'da ilerleyen Yunan birliklerine karşı Gediz'de taarruza kalkmak isteyen Ali Fuat Paşa ve Kuvay-ı Seyyare lideri Çerkez Ethem, Türk genelkurmayının olumsuz tavrına rağmen kendilerini ikna ederek saldırı planları hazırlayıp saldırı girişimlerinde bulundular. 24 Ekim'de Gediz kasabasını almak için taarruza geçen Türk birlikleri Yunanlılar tarafından geri püskürtüldü. Çerkez Ethem birlikleri ise taarruza katılmadı. Türklerin yeniden saldıracağı düşüncesi ile Yunanlılar kasabadan çekildi. Türk milis güçleri kasabaya girdi. Bir hafta sonra düzenli Yunan birlikleri, karşı taarruz ile Gediz'i yeniden işgal ettti. Merkezden gelen emirle kışlıklara çekilmesi gereken Yunan birlikleri Gediz kasabasını tekrar boşalttı. Tekrar Türk güçleri kasabaya girdi.

   Gediz Taarruzu, Ali Fuat Paşa'ya göre kısmen başarılı olmuştu. Fakat Atatürk ve Türk genelkurmayı haklı çıktı. Çünkü  tam hazır olmayan bir ordu ve otorite altına girmek istemeyen Kuvvay-ı Milliye birlikleri ile yapılan bu taarruzlar sonuçsuz ve sınırlı kalmış; toplanan Yunan birlikleri ilerleyişlerini tüm cephede sürdürüp işgallere devam etmiş; Türk birliklerini Dumlupınar sırtlarına kadar sürmüştü. 

    Gediz Taarruzu sonucunda; otorite tanımayan ve disiplini olmayan Kuvay-ı Milliyecilerin lağvedilmesi gerektiği, düzenli ordu hazırlıklarının daha hızlı bir biçimde tamamlanması ve ordunun disipline edilmesi gerektiği görüldü. Batı Cephesinden alınan Ali Fuat Bey, Moskova büyükelçiliği görevine verildi. Batı Cephesi Komutanlığına ise İsmet Bey atandı. Batı cephesinin güney kesimine de Refet Bey atandı. Çerkez Ethem ve birlikleri ise destek olmak yerine köstek olmayı tercih edeceklerdi.

Gediz Taarruzu Nedir? Ayrıntılı Bilgi ve Kaynakça için BKZ.↴

Derleyen: Ali ÇİMEN 



Yorumlar