Ana içeriğe atla

Çanakkale'nin Tarihteki İsimleri

   Çanakkale'nin antik dönemdeki isimleri Dardanelles ve Hellespontos'tur. Osmanlı döneminde ise bölgeye Kale-i Sultaniye (Kal'a-i Sultaniye) denilmiştir. Çanakkale Boğazı'na ise Avrupalılar Dardaneller; İngilizler Chanak ya da Kale Sultanie demişlerdir. Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesinde ''Akdeniz Boğazı'' tabiri de kullanılmıştır. 

  Çanakkale, Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk'ün kendi dönemlerinde ''Hector'un öcünü aldım.'' dedikleri iddia edilen Truvalıların (Troyalıların) kentidir.

   İlk Çağ uygarlıklarının yaşadığı dönemde Çanakkale Boğazı ve çevresi İstanbul Boğazı ve çevresinden daha fazla canlılığa sahipti. Bölgede Truva, Dardanos, Sestos, Abidos, Lampsakos gibi şehirler kurulmuştu. Boğazın Hellespontus (Hellespontos) adı ise mitolojide Kral Athamas'ın kızı Helle'den gelmektedir.

  Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un güvenliğini sağlamak için boğazın Rumeli tarafına Kilitbahir Kalesi'ni, Anadolu yakasına ise Kale-i Sultaniye'yi yaptırdı. Zamanla boğazın çevresinde yerleşim gelişti. Bölge, Kal'a-i Sultaniye Sancağı oldu.

18 Mart 1915'de, Çanakkale Deniz Savaşlarında İtilaf Devletleri Donanması, Osmanlı savunmasına karşı ağır bir yenilgi aldı. Böylece Çanakkale Boğazı'nı geçemedi. Bu olay sonrası İngiliz Harp Kabinesinin ''Çanakkale geçilmez!.'' sözü hafızalara kazınmıştır.

Kale-i Sultaniye Nedir? Neresidir?Ayrıca BKZ.↴

Derleyen: Ali ÇİMEN

Dardanelles

Kaynakça:

→TDV İslam Ansiklopedisi, Çanakkale Boğazı, C. 8, İstanbul 1993, s. 199-203. 

→Havva PORTAKAL, ''Çimenlik Kalesi'', Kalenin Sesi,11 Aralık 2018. BKZ↴

TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü için BKZ.↴
   

   

   

   

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd