Ana içeriğe atla

Büyük Taarruz'un Gizli Planı: Kod Adı SAD ص (Özet Anlatım)

   Büyük Taarruz Harekatı'nın temelini oluşturan taarruz planına Sad Planı denir. Ordu komuta kademesinde taarruz hazırlıkları yapılırken gizlilik amacıyla Arapça''ص'' (Sad) harfi ile şifreli haberleşme yapılmıştır. Sandıklı kasabasının ilk harfinden esinlenerek haber kağıtlarına ص sad harfi not olarak düşülmüş, taarruz planı adını buradan almıştır. 
   Büyük Taarruz Harekatı'nın esası olan plan (SAD) yukarıdaki haritada da belirtildiği gibi  kısaca şudur: I. Ordu siklet merkezini Kalecik Sivrisi ve Çiğiltepe arasında olmak üzere konumlandırıp  Afyon Toplusivri hattına yarma hücumu gerçekleştirecektir. 5. Süvari Kolordusu Çiğiltepe- Toklusivri arasından Ahır Dağları etrafından düşmanı çevirecektir. II. ordunun üç tümeni Sandıklı-Şuhut-Efe Sultan bölgesinde ordunun önlemi olarak yedekte kalacak. Yine II. Ordu Afyon ile Kuzey Sakarya arasında düşmanı taarruzla tespit edecek. Kocaeli ve Menderes grupları da düşmana taarruz ile tespit yapacaktır. Böylece İzmir'deki merkez komuta kademesi ile düşmanın bağlantısı kesilecektir. Kuşatılan düşman yıldırım savaşı ile imha edilecektir.

  Plan, Sakarya Savaşı sonrası uygulanmak üzere hazırlandı. Fakat kış mevsiminin girmesi, ordunun eksiklikleri ve Sakarya Savaşı'ndan ordunun yorgun çıkması gibi nedenlerle haklı olarak yaklaşık 10 ay ertelendi. Büyük Taarruz hazırlıkları çerçevesinde asker, subay, iaşe, teçhizat, mühimmat ihtiyaçları giderildi. Türk ordularında taarruz hazırlıkları son sürat yapılırken; SAD planı gereğince yüksek gizlilik uygulandı. Bu gizlilik çerçevesinde harekatın yapılacağı son ana kadar düşmanın harekattan haberi olmadı. Türk orduları plan çerçevesinde görev yerlerine geceleri ses ve ışık disiplinine uymak sureti ile kilometrelerce yol alıp; gündüzleri ağaç altında saklanarak, dinlenerek ilerledi. Stratejik aldatmalar hem askeri hem siyasi olarak devam etti. Yunan ordularını piyon olarak kullanan İngiltere bile Yunan ordusu imha edildikten sonra olanların farkına vardı. Türk orduları usul usul Afyon güneyine ve Türk süvarileri Ahır Dağından düşmanın arkasına yürürken düşman, hiçbir şeyin farkına varmadı. 

  26 Ağustos'ta başlayan taarruz düşmanın beklemediği yönde ve zamanda oldu. Motorsuz yıldırım harekatı ile ani bir baskınla düşmanın toparlanmasına bir daha fırsat verilmedi. Atatürk'ün deyimi ile düşman ordusu diye bir şey kalmadı. İleri harekat ile 9 Eylül 1922'ye kadar iki haftada 400-500 kilometre giden Türk orduları Batı Anadolu'da düşmanı imha edip, taarruz planını başarı ile uygulamıştır.

Konu ile ilgili Ayrıntılı Anlatım ve Kaynakçaya ulaşmak için BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/06/buyuk-taarruz-planinin-temeli-kod-ad-sad.html

Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd