Bimarhane Nedir?

   Şifahane, hastane, akıl hastanesi anlamlarına gelir. Özellikle psikiyatri vak'aların tedavi edildiği hastanelerdir. Türk-İslam devletlerinde sıkça örneği görülür. Osmanlı Devleti döneminde 1600'lü yıllardan itibaren tımarhane anlamı ile kullanılmıştır.

    Hastaların kendilerine zarar vermelerini engellemek amaçlı önlemler alınırdı. Hastalar kendi odalarında gözetim altında tutulur, ağır hastalar diğerlerinden daha farklı bir yere konulurdu. Hasta rehabilitasyon edilirken su sesi, musiki, güzel kokular kullanılırdı. Hastanın nabzına bakılarak nasıl bir yöntem uygulanacağı belirlenirdi. 

   Türk-İslam devletlerinde şifahanelerde hastalara bu biçimde yaklaşıldığı dönemde , Avrupa'da akıl hastaları şeytanın işbirlikçisi olarak telaffuz ediliyordu.


Yorumlar