Narh Sistemi Nedir? (Özet)

   Zorunlu ihtiyaç maddelerinin azami satış fiyatlarının devlet tarafından belirlendiği ya da eksik rekabet ortamının oluşması yüzünden devletin fiyatlara zorunlu müdahalede bulunduğu, Osmanlı ekonomik sistemi içerisindeki yapıya Narh Sistemi denir. Farsça kökenli Narh sisteminde temel amaç, tekelleşmenin önlenmesiydi. 

   Savaş, kuraklık gibi çeşitli nedenlerin etkisiyle üretim azalırdı. Az sayıda üretilen maddelerin fiyatları yükselir. Bu durum da alım gücünü zorlardı. Ramazan ayı öncesinde de fiyatların kontrol edilmesi gerekirdi. Kadıların başkanlığında oluşturulan Narh Komisyonu yükselen fiyatları ayarlamaya çalışırdı. Öyle ki toptancı ve perakendeci için bu ayarlama ayrı ayrı yapılır; toptancıların perakende satış yapması yasaklanırdı. Tespit edilen ürün fiyatı narh defterine işlenirdi.


Ayrıntılı Bilgi İÇİN BKZ.→Narh Sistemi Nedir?
http://www.sessiztarih.net/2020/06/narh-nedir-ayrintili.html
Derleyen: Ali ÇİMEN
Yorumlar