Balkan Paktı (İttifakı) Nedir?

   28 Şubat 1953'te Türkiye'nin Balkanlar bölgesinde daha aktif bir politika izlemesi amacıyla Yugoslavya ve Yunanistan ile dostluk ve iş birliği anlaşması imzalaması ile kurulan pakta Balkan Paktı ya da İttifakı denir. Bu pakt, NATO'nun güney cephesini İtalya ile birleştirmiştir.

   Türkiye'nin NATO üyesi olması, doğu bloğu ülkelerinden Bulgaristan'da ve SSCB'de hoşnutsuzluk yaratmıştı. Sovyetlerin her türlü yayılmacı hamlesine karşı ise Yunanistan ve Yugoslavya ile ittifak oluşturuldu. Ancak sosyalist Yugoslavya'nın daha sonra SSCB'ye yakınlaşması, Kıbrıs Sorunu yüzünden de Yunanistan ile Türkiye'nin arasının açılması paktın önemini kaybetmesindeki etkenlerdir.

NOT: Atatürk Dönemi'ndeki Balkan Antantı ile bu ittifak karıştırılmamalıdır. Balkan Antantı için BAKINIZ: 
http://www.sessiztarih.net/2014/03/balkan-antanti-nedir.html

 Hazırlayan: Ali ÇİMEN
Balkanlar

Yorumlar