Ana içeriğe atla

Eisenhower Kimdir?

Dwight David Eisenhower 
(1890-1969)
II. Dünya Savaşı'nda görev alan ünlü ABD'li general ve savaştan sonra ABD'nin iki dönem arka arkaya başkanlığı yapan isimdir. Yedi çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olan Eisenhower, 14 Ekim 1890'da Teksas'ta doğdu. 1911'de ABD askeri akademisine girdi. 1915'de akademiyi bitirdi. ABD ordusunda çeşitli bölgelerde teğmen olarak hizmet verdi. I. Dünya Savaşı sırasında tank eğitim merkezini komuta etti. Yüzbaşı oldu. 1922-24 yılları arasında Panama Kanal Bölgesi'nde görev aldı. 1933 ise Genelkurmay Başkanı Mac Arthur'un yaveri oldu. 1933-1939 arasında Mac Arthur'un komutası altında Filipinler'de görev yaptı.

Müttefik Kuvvetler Başkomutanı Eisenhower
1942'de II. Dünya Savaşı sırasında, korgeneral Eisenhower, Müttefik devletlerin Kuzey Afrika'daki Meşale (Torch) Harekatı'nda komuta görevini üstlendi. Bu harekatı başarıyla sonuçlandırdıktan sonra generallik rütbesine yükselen Eisenhower, Sicilya'ya yönelik Amfibi Harekatı'na katıldı. ABD başkanı Roosevelt, Eisenhower'ı Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığı'na atadı. Böylece Fransa'nın kurtarılması amacıyla müttefikler tarafından yapılan ünlü Normandiya Çıkarması'nın komutanı oldu. Bu çıkarmada, Manş Denizi'nin geçilmesi emrini verdi. Yaklaşık dört bin civarında gemiyle, bir milyon civarındaki asker ile Normandiya Çıkarması'nı başlattı. Fransa'yı Alman işgalinden kurtardı. Büyük bir başarıya ve üne kavuştu. ABD'nin yeni kahramanı Eisenhower'dı.  Soğukkanlılığı, askeri yönetim becerisi, farklı uluslardan oluşan birlikleri komuta etme yeteneği, bu başarısında temel etkenlerdi.

Normandiya Çıkarması ve Komutan Eisenhower'in Paraşütçülerle Konuşması
Savaş sonrası ABD'de Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı oldu. Bu görevi sırasında emekli oldu. Crusade in Europe (Avrupadaki Savaşımız, 1949) adlı eseriyle satış rekorları kırdı. Başkan Truman'ın isteği ile NATO Başkomutanı oldu. 1953- 1961 yılları arasında ise iki dönem arka arkaya ABD'nin başkanlığını yaptı.

LİFE Dergisi Kapağında (1944)
Görev yaptığı dönem soğuk savaş yıllarıydı. Ortadoğu'da Sovyet yayılmacılığını önlemek amacıyla ünlü Eisenhower Doktrini'ni oluşturacaktı. Bu yıllarda Sovyetler Birliği'nin uzaya çıkmasıyla ülke içinde astronomi araştırmalarına önem vermemekle eleştirilecekti. Döneminde ise NASA'yı kuracak, Sovyetler Birliği ile yumuşama dönemine girilmeye başlanacaktı.

Eisenhowe SSCB Lideri Kruşçev ve Eşleri
Kitapları: 
*Crusade in Europe (Avrupadaki Savaşımız, 1949)

*Mandate for Change (Değişim İçin Yetki) (1963)

*Waging Peace (Barışı Sürdürme) (1965)

Ayrıca BKZ.→http://www.sessiztarih.net/2014/05/eisenhower-doktrini-nedir.html
Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar

  1. "Tarihi başarılarla dolu Türk ordusunu Almanlara karşı seyretmek isterdim." Eisenhower

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd