Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti'nin Başlıca Gelir Kaynakları Nelerdir?

Anadolu Selçuklu Devleti Gelirleri


*Savaşlarda elde edilen ganimetlerin beşte biri

*İhraç mallarından alınan vergiler

*Müslümanlardan alınan öşür vergisi

*Gayrimüslimlerden alınan haraç ve cizye vergisi

*Pazar yerlerinden alınan vergiler

*Hayvan sürülerinden alınan vergiler

*Maden gelirleri

*Bağlı devletlerden alınan vergiler ve hediyeler

Kervansaray

Yorumlar