24 Aralık 2013 Salı

İlk Türk-İslam Eserleri Nelerdir?

4 comments
Sponsor

İlk Türk-İslam Eserleri


Kutadgu Bilig (Kutlu, Mutlu Olma Bilgisi) :

Yazar: Yusuf Has Hacip (Karahanlılarda baş saray sorumlusuydu.)

İlk-Türk İslam eseridir.

Uluğ Kara Buğra Han zamanında yazılmıştır.Divan- Lugat-it Türk (Türkçe Sözlük)

Yazar: Kaşgarlı Mahmut

İlk Türkçe ansiklopedik sözlük

İlk Türkçe dilbilgisi kitabıdır.

Türkçe ile Arapça karşılaştırılmıştır.

Türkçe’nin üstünlükleri dile getirilmiştir.

Abbasi Halifesi El-Mutedi Billah’a takdim edilmiştir.


Atabet’ül Hakayık: (Gerçekler Eşiği)
Yazar: Edip Ahmet Yükneki

Ahlaki öğütler içeren bir kitaptır. 
Divan-ı Hikmet:

Yazar: Hoca Ahmet Yesevi

Tasavvuf edebiyatının ilk örneğidir.


Sponsor

4 yorum: