Gazne Devlet Yönetimi Nedir?

Gazne Devlet Yönetimi ve Divanları

Divan-ı Vezaret:
Başkanı vezirdi. Mali işlerle ve genel yönetim işleri ile ilgilenen meclisti.

Divan-ı Risalet:

İç ve dış yazışmaların yapıldığı divandı. Başkanı ise Sahib-i Divan-ı Risalet’ti.

Divan-ı İşraf:

Başkanı Müşrif’ti.Devletin iç haberleşme ve istihbarat işlerinden sorumluydu.

Divan-ı Vekalet:

Hükümdar ve ailesine ait mali işlerle ilgilenen divandı. Başkanı ise Vekil-i Has’dı.

Yorumlar