Su Kemeri Nedir? kısaca bilgi

  Üzerinden su kanalı geçen, kentlere su taşıyan, kemerli, tarihi köprülere Su Kemeri adı verilir. Üzerinde kente suyun taşınması için küçük kanallar bulunan taştan yapılmış su köprüleridir. Modern şehirlerin ilk alt yapı örneklerindendir.

İzmir Kızılçullu (Şirinyer) Su Kemeri-Bizans Dönemi


 Asurlular döneminde M.Ö. 494-490 yılları arasında Irak'ın kuzeyinde Ninevâ Jervan'da inşa edilen su kemeri, bu mimari tipin tarihte bilinen ilk örneği olarak kabul edilir. Su Kemerleri, mimari bir sanat eseri anlamında; özellikle Romalılar döneminde yapılmaya başlanmış ve Selçuklu ve Osmanlı'da dahil olmak üzere tüm medeniyetlere Roma Medeniyetinden yayılmıştır.

Su, sadece eğim ile su kemeri üzerinden kentlere ulaştırılırdı.


  İstanbul'da yaklaşık 40 civarında su kemeri inşa edildiği belirtilir. Roma dönemine ait İzmir'deki Kızılçullu Su Kemerleri, İstanbul'daki Bozdoğan Kemeri; Osmanlı'da Mimar Sinan tarafından inşa edilen Evvelbent Kemeri, Mağlova Kemeri; yine İstanbul'da Osmanlı'dan kalma Uzun Kemer su kemerlerine örnektir.
İstanbul-Bozdoğan Su Kemeri-Roma Dönemi

Mağlova Su Kemeri- Mimar Sinan

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→TDV İslam Ansiklopedisi, "Su Kemeri", C. 37, İstanbul, 2009, s.444-446.

→Ensonhaber.com,"Romadan İstanbul'a Uzanan Su Kemerleri, 20 Eylül 2018.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?