16 Şubat 2021 Salı

Dumbarton Oaks Konferansı (Kısaca Bilgi)

Yorum Yap
Sponsor

 II. Dünya Savaşı sonrası uluslararası düzeni ve güvenliği tesis etmek;  Milletler Cemiyeti yerine dünya barışını sağlamak amaçlı Birleşmiş Milletler adında yeni bir yapı oluşturmak gibi amaçlar ile çeşitli fikirlerin ortaya konulduğu ve projelerin üretildiği konferansa Dumbarton Oaks Konferansı denir. ABD,SSCB, İngiltere ve Çin arasında iki farklı dönemde gerçekleştirilmiştir.

 21 Ağustos 1944 Pazartesi günü, ABD'nin başkenti Washington'daki Dumbarton Oaks Malikânesinde  çalışmalarına başlayan konferans, 7 Ekim günü sona erdi. Görüşmeler; 21 Ağustos- 28 Eylül tarihleri arasında ABD, SSCB ve İngiltere; 29 Eylül 7 Ekim tarihleri arasında ise ABD, Çin, İngiltere arasında gerçekleşti.
Dumbartok Oaks Malikhanesi
 Birleşmiş Milletler projesi, Dumbarton Oaks Konferansı ile ortaya atılmış, 26 Nisan 1945'te toplanan San Fransisco Anlaşması ile 26 Haziran 1945'te resmen imzalanmıştır

Ayrıca BKZ. BM Nerede-Ne Zaman- Hangi Anlaşma İle Kuruldu↴

http://www.sessiztarih.net/2020/07/bm-nerede-ne-zaman-hangi-anlasma-ile.html


Hazırlayan: Ali ÇİMEN

KAYNAKÇA:

İlhan LÜTEM, "Dumbarton Oaks Projesi", Ankara Üni. Hukuk Fakültesi Dergisi, C.2, S.1, 1944, s.127-138.
Sponsor

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder