Valide Paşa Unvanı Verilen İlk ve Tek Kadın Sultan

 Osmanlı Tarihinde, "Vâlide Paşa" unvanı verilen ilk ve tek hanım sultan Emine Valide Paşa'dır. Bu unvan, Osmanlı'da bir kadına verilmesi bakımından tektir. Unvan, Sultan II. Abdülhamid tarafından verilmiştir. Otoriter, kibar, asaletli, sıra dışı kişiliğiyle dikkat çeken Hıdivâ Emine Valide Paşa, 1892'den 1914 yılına kadar "Mısır Vâlide Paşası" unvanını kullanmıştır. 

 Tam adı Emine Necibe İlhami Hanım Sultan'dır. 1858'de İstanbul'da doğdu. Annesi Sultan Abdülmecid'in kızı Münire Sultan, babası Kavalalı hanedanından Damat İlhami Paşa'dır. Kuzeni Mısır Hidivi Mehmet Tevfik Paşa ile evlendi. Oğlu II. Abbas Hilmi Paşa da Mısır'da hidivlik yaptı. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın Almanya tarafında savaşa girmesi üzerine İngiltere, Abbas Hilmi Paşa'nın hidivliğini tanımadı. İngiltere himayesinde bir Mısır Sultanlığı oluşturulunca hidivlik yönetimi de sona erdi. Böylece Emine Valide Paşa da 1914'te Mısır'dan İstanbul'a döndü. İstanbul-Bebek'de kendi adıyla anılan Valide Paşa Yalısında ölümüne dek yaşadı. 1931'de vefat etti. Kahire'ye defnedildi.

Emine Vâlide Paşa, Cumhuriyet döneminde yalısını Türkiye'ye bırakmak istedi. Fakat resmi yazışmalarda "Paşa" unvanı yerine "Bebekli Emine Hanım" unvanı kullanılınca; bu duruma kızdığı ve yalıyı bağışlamaktan vazgeçtiği belirtilir. Bunun üzerine yalıyı Mısır hükümetine bağışlamıştır. Valide Paşa Yalısı,  Emine Valide Paşa'nın vefatından sonra Mısır Başkonsolosluğu olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Emine Vâlide Paşa Yalısı

Ayrıca BKZ.→ Hidiv Nedir?

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:
Yeni Şafak Gazetesi, "Osmanlı Tarihinde Paşa Unvanını Alan Tek Kadın: Emine Valide Paşa", 18 Temmuz 2010. 
BKZ.→https://www.yenisafak.com/yenisafakpazar/osmanlida-pasa-unv%C3%A2nini-alan-tek-kadin-emine-valide-pasa-268689

→Yeni Çağ,  "Osmanlı Tarihinde Paşa Unvanı Verilen ilk ve Tek Kadın: Emine Valide Paşa", 22 Haziran 2020.
BKZ.→https://yenicag.info/osmanli-tarihinde-pasa-unvani-verilen-ilk-ve-tek-kadin-emine-valide-pasa/

Yorumlar