Ana içeriğe atla

Taarruz-î Keşif Adı Verilen Savaş Nedir? Kısaca Bilgi

  Türk Tarihindeki I. İnönü Savaşı'nın Yunanistan Tarihindeki adı Taarruz-î Keşif Savaşıdır. Başta Nutuk olmak üzere Türk Tarihi kaynaklarında I. İnönü Zaferi olarak adlandırılan I. İnönü Savaşı, Yunan kaynaklarında bir yenilgi olarak görülmemişti. Yunanlılar yaptıkları harekata "Taarruz-î Keşif" adını vermişlerdi.

I. İnönü Muharebesi Krokisi


  Zafer sonrası Yunan uçaklarının attığı bildirilerde harekatın zafer olmadığı, Yunanlıların Türklere pişmanlık yaşatacaklarını belirtmişlerdi. Kendi tabirleri ile yaptıkları bu keşif sonucu sadece 8 Yunan subayı ve 49 Yunan askeri hayatını kaybetmiş; 9 subay ve 145 asker kaybolmuştu. Fakat General Fahri Belen'in dediği gibi "Ne derlerse desinler strateji kurallarına riayet etmedikleri için Yunanlılar dünya efkârında mağlup duruma düştüler." Emperyalizm destekli Yunanistan Ordusu ile Türk Düzenli ordularının Batı Cephesi'ndeki ilk büyük karşılaşması Türk tarafının zaferi ile sonuçlanmıştı.


Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→Nuri KÖSTÜKLÜ, "I. İnönü Muharebesi ve Siyasi Sonuçları Üzerine Bazı Düşünceler",Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Araştırmaları-I, Çizgi Kitapevi, 2. Baskı, Konya 2013.→kaynağa ulaşmak için BKZ.↴ 

https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Nuri-K%c3%96ST%c3%9cKL%c3%9c-Birinci-%c4%b0n%c3%b6n%c3%bc-Muharebesi-ve-Siyasi-Sonu%c3%a7lar%c4%b1-%c3%9czerine-Baz%c4%b1-D%c3%bc%c5%9f%c3%bcnceler.pdf

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay