Schuman Bildirgesi (Planı) Nedir? Kısaca Bilgi

  Schuman Bildirgesi, AB'nin (Avrupa Birliği) ilk kez temellerinin atıldığı bildirgedir. Tarihte Schuman Deklarasyonu (Bildirgesi-Planı) olarak bilinir. 
  
  9 Mayıs 1950'de Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman tarafından dünya kamuoyuna sunulan bir Avrupa barışı projesidir. Bu plana göre; Avrupa'da barışın sağlanması amacı ile Avrupalı devletler kömür ve çelik üretiminde alınacak kararları bağımsız ve uluslar üstü bir kurul ile belirleyecekler; Fransa ve Almanya arasındaki siyasi çekişmeler son bulacak, Avrupalı devletler barış içerisinde ekonomi-politiklerini belirleyeceklerdi. 
   
 Sunulan bildirge Batı Avrupa ülkeleri içinde kabul buldu. Böylece 1951 Paris Anlaşması ile 6 üye devlet (Belçika, Hollanda Lüksemburg, Federal Almanya, Fransa, İtalya) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu (AKÇT) kurdu. AKÇT, AB'nin temellerini atacak bir topluluk olarak doğdu. AB, 9 Mayıs gününü Avrupa Günü olarak kutladı.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→www.ab.gov.tr

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_en

Yorumlar