Roma Anlaşması 1957- Kısaca Bilgi

   AET'nin (Avrupa Ekonomik Topluluğu) ve EURATOM'un (Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu) kurulduğu anlaşmaların adıdır. 25 Mart 1957'de Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Fransa, Federal Almanya, İtalya tarafından imzalanmıştır. Roma Anlaşması 1 Ocak 1958'den itibaren yürürlüğe girmiştir.    İşgücü, sermaye, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımına dayalı bir ekonomik topluluk olan AET'nin doğmasına yol açan anlaşmadır. Roma Anlaşması, sadece AET değil, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'nun da (EURATOM) doğduğu anlaşmadır. Üye devletler nükleer enerjinin barışçıl ve güvenli bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla Euratom'u kurmuşlardır.

  1957 Roma Anlaşmaları, Avrupa Birliği'nin (AB) politikaları ve aldığı kararların yasal temelini oluşturması bakımından da önemli bir özelliğe sahiptir.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→www.ab.gov.tr

Ayça Pak, "Roma Antlaşması-1957", www.tuicakademi.org,  3Temmuz 2014.


Yorumlar