Ana içeriğe atla

Dayton Anlaşması Nedir? Kısaca Bilgi

   Dayton Anlaşması; 21 Kasım 1995'te ABD'nin Ohio Eyaleti, Dayton kentindeki askeri üstte uzlaşısı sağlanan,  14 Aralık 1995'te Paris'te resmen imzalanan, Bosna Savaşını bitiren anlaşmanın adıdır. 1992- 1995 yılları arasında Bosna'da, yüz binden fazla insanın öldüğü, 2 milyon insanın evsiz kaldığı korkunç bir savaşı bitiren anlaşmadır. Dönemin Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç; "Bu adil bir barış olmayabilir; fakat süren bir savaştan daha iyidir." demiştir. Dayton Anlaşması sayesinde Bosna- Hersek Cumhuriyeti tüm dünya tarafından tanınmış; Boşnaklar ayrı bir millet olarak kabul edilmiştir. 

Dayton'u İmzalayan Sırp-Hırvat ve Boşnak Liderler


  Anlaşma, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Başkanı Slobodan Miloseviç, Bosna-Hersek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, Hırvatistan Devlet Başkanı Franjo Tudjman arasında imzalandı. Dayton Anlaşması Bosna-Hersek ülkesini Sırpların kontrolünde bir Sırp Cumhuriyeti ve Boşnak-Hırvat Federasyonu diye etnik olarak ikiye ayırmıştı. Anlaşmayla birlikte 1996'dan itibaren NATO güçleri bölgede güvenliği sağlamaya başladı. Hırvat ve Boşnakların yoğun olarak yaşadığı bölgede Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) kuruldu. FBIH, 10 kantona bölündü. Sırp nüfusun yoğun olduğu bölgede Sırp Cumhuriyeti (RS) kuruldu. Dayton Anlaşması süreci sonrasında siyasi analist Goyko Beriç'in ifadesi ile "Bosnalılar, yarım kalmış bir savaş ya da eksik kalmış bir barış halinde yaşıyor."

Dayton Anlaşmasına Göre Bosna-Hersek'in YapısıDerleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→https://www.bosnahersek.ba/bosnada-20-yildir-eksik-bir-baris/
→https://perspektif.eu/2019/11/21/son-kullanma-tarihi-gecmis-bir-baris-anlasmasi-dayton/
→https://www.tuicakademi.org/dayton-antlasmasi-tarihi-gunumuze-etkileri-2/


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd