Ana içeriğe atla

Ulahlar Kimdir? Kısaca

   Ulahlar (Vlahlar), XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren genellikle Manastır, Selanik, Kosova, Yanya gibi Osmanlı kentlerinde yaşayan, Romenler ile etnik bağı olan, Balkanların en eski toplumlarından olan, Osmanlı himayesinde yaşamış bir etnik grup, millettir. Osmanlılar tarafından II. Abdülhamit döneminde "Ulah milleti" olarak tanımlanmıştır.

Ulahlar ve Balkanlar
   Romalıların etkisi ile Latince kökenli lehçeler konuşan bir toplumdur. Latinceyle irtibatlı olan dilleri modern Rumenceye yakındır. Romenleşmiş oldukları kimi kaynaklarca iddia edilir. Romanya dışındaki Romen halkıdır, denir. Ayrıca paleobalkanik gruplarının soyundan geldiği varsayımı da kabul görür. Slavlar tarafından "Valahlar" diye tabir edilen toplum, kendini "Aroman" diye tanımlar. Hayvancılıkla uğraşan yarı göçebe bir toplum olarak da yaşamışlardır. Osmanlı döneminde ticaretle de uğraşmışlardır.


   Yunanistan, Arnavutluk, Bulgaristan, Transilvanya (Erdel) ve dağılan Yugoslav ülkelerinde yaşamışlardır. Tarihte Balkanlarda birçok devlet kurmuşlardır. Epir Despotluğu ve Bulgar-Ulah Devleti bunlardan birer örnektir. Toplum, Osmanlı Devleti döneminde çeşitli haklar ile daha rahat bir yaşam sürmüşlerdir. Makedonya'da 100 bin civarında nüfusu olduğu tahmin edilen Ulahlar; XIX. yüzyılın sonlarında Makedonya Sorunu çerçevesinde gündeme getirilmişlerdir. Romanya'nın etnik bağı olması nedeniyle Ulahların haklarının aranmasına destek olmuştur. Rumlar da Ulahlara çeşitli baskılar yapmışlardır. 1905'te ise Osmanlı Devleti, Makedonya politikasına yardımcı olması açısından ayrı bir millet olarak Ulahları tanımıştır.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

TRTHABER, "Ulahlar Bugünde II. Abdülhamit'e Minnettar", 23 Mayıs 2019 Perşembe.
Haber kaynağına Ulaşmak için BKZ.↴

→Mucize ÜNLÜ, "Uluslararası Diplomasi ve Ulahlar", Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 7, Ocak 2009, s. 9-26.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi