Ulahlar Kimdir? Kısaca

   Ulahlar (Vlahlar), XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren genellikle Manastır, Selanik, Kosova, Yanya gibi Osmanlı kentlerinde yaşayan, Romenler ile etnik bağı olan, Balkanların en eski toplumlarından olan, Osmanlı himayesinde yaşamış bir etnik grup, millettir. Osmanlılar tarafından II. Abdülhamit döneminde "Ulah milleti" olarak tanımlanmıştır.

Ulahlar ve Balkanlar
   Romalıların etkisi ile Latince kökenli lehçeler konuşan bir toplumdur. Latinceyle irtibatlı olan dilleri modern Rumenceye yakındır. Romenleşmiş oldukları kimi kaynaklarca iddia edilir. Romanya dışındaki Romen halkıdır, denir. Ayrıca paleobalkanik gruplarının soyundan geldiği varsayımı da kabul görür. Slavlar tarafından "Valahlar" diye tabir edilen toplum, kendini "Aroman" diye tanımlar. Hayvancılıkla uğraşan yarı göçebe bir toplum olarak da yaşamışlardır. Osmanlı döneminde ticaretle de uğraşmışlardır.


   Yunanistan, Arnavutluk, Bulgaristan, Transilvanya (Erdel) ve dağılan Yugoslav ülkelerinde yaşamışlardır. Tarihte Balkanlarda birçok devlet kurmuşlardır. Epir Despotluğu ve Bulgar-Ulah Devleti bunlardan birer örnektir. Toplum, Osmanlı Devleti döneminde çeşitli haklar ile daha rahat bir yaşam sürmüşlerdir. Makedonya'da 100 bin civarında nüfusu olduğu tahmin edilen Ulahlar; XIX. yüzyılın sonlarında Makedonya Sorunu çerçevesinde gündeme getirilmişlerdir. Romanya'nın etnik bağı olması nedeniyle Ulahların haklarının aranmasına destek olmuştur. Rumlar da Ulahlara çeşitli baskılar yapmışlardır. 1905'te ise Osmanlı Devleti, Makedonya politikasına yardımcı olması açısından ayrı bir millet olarak Ulahları tanımıştır.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

TRTHABER, "Ulahlar Bugünde II. Abdülhamit'e Minnettar", 23 Mayıs 2019 Perşembe.
Haber kaynağına Ulaşmak için BKZ.↴

→Mucize ÜNLÜ, "Uluslararası Diplomasi ve Ulahlar", Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 7, Ocak 2009, s. 9-26.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?