Ana içeriğe atla

Uçak ve Balonların Askeri Amaçla Denendiği İlk Manevra

   Uçak ve balonlar (zeplinler ), askeri amaçlar ile ilk kez Fransa'da Picardi (Picardie) Manevralarında denendi. 17-21 Eylül 1910 tarihleri arasında Fransa, Almanya ve tüm dünyaya askeri gücünü bir gövde gösterisi ile göstermek istedi. Bunun için yaklaşık 400 bin frank harcandı. Pikardi Manevralarına Binbaşı Ali Fethi, Binbaşı Selahaddin ve Kolağası Mustafa Kemal Beyler de Osmanlı Devleti askeri gözlemcileri olarak katıldı.

  Manevrada 14 adet uçak, 4 adet yönetilebilir zeplin kullanıldı. Uçaklar 47 sorti yapmış, % 50 düzeyde başarı oranı yakalamıştı. Küçük kazalar ve donanım arızaları olsa da ölümlü büyük kazalar yaşanmamıştı. Uçaklar alçak irtifada uçarak keşif- gözetleme yapmış, keşif raporları göndermişti. Bu raporlara göre manevralarda taktik ve strateji belirlenmişti. Ayrıca mitralyözlerle uçaklara ateş açılmasıyla ilk kez uçaksavar denemeleri de manevralarda yapılmıştır.

  Fransız Orduları Başkomutanı Fransız Mareşal Ferdinand Foch; “Şahane oyuncaklardı ama ne yazık ki askeri anlamda bir gelecekleri olduğu söylenemezdi.” diyerek uçakları ilk denendiğinde ciddiye almamıştı. Fakat değerleri I. Dünya Savaşı'nda görülecekti. Uçaklar askeri araç olarak ilk kez bir Savaşta Trablusgarp Savaşı'nda İtalyanlar tarafından kullanıldı. 

DİKKAT          → Uçaklarla ilgili; ilk askeri uçuş denemesi 1909'da ABD'de

           →İlk ciddi anlamda bir manevrada askeri araç olarak denenmesi Picardie Manevralarında,

                            →İlk kez bir savaşta kullanılması ise Trablusgarp Savaşındadır.

                         →Uçakların keşif-saldırı-savunma biçiminde modern anlamda ilk kullanımı I. Dünya Savaşıdır.

Derleyen: Ali ÇİMENKaynakça:

→Umut Cafer KARADOĞAN, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Döneminde Türk Deniz Havacılığı Faaliyetleri, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. 34, Sayı: 98, 2018, s. 127-180.

Genel Ağdan Ulaşmak İçin BKZ.↴
https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/umut-cafer-karado%C4%9Fan.pdf

→Selim ERDOĞAN, "Fransa 1910 Büyük Sonbahar (Picardie) Manevraları ve Atatürk'ün Düşen Uçaktan Kurtulması Rivayeti" Beyaz Tarih, 8 Mayıs 2020.

Beyaz Tarih genel ağ sitesindeki makaleye ulaşmak için BKZ.↴

https://www.beyaztarih.com/osmanli-tarihi/fransa-1910-buyuk-sonbahar-picardie-manevralari-ve-ataturkun-dusen-ucaktan-kurtulmasi-rivayeti


→Fatih ÖZKURT, Mustafa Kemal Atatürk Döneminde İcra Edilen Askeri Manevra ve Tatbikatlar (1909-1938), T.C. Selçuk Üni. Sosyal Bilimler Ens. Tarih Ana Bilim Dalı Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi Bilim Dalı, Doktora Tezi, Konya 2013.
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Gülbank Duası Nedir?

      Tekke âyinlerinde, saraylarda yapılan merâsimlerde, yeniçerilerin törenlerinde hep bir ağızdan yüksek sesle okunan ilâhi ya da duâlara GÜLBANG (Gülbank) denir.   Gülbanklar genellikle Türkçe ve topluca edilen dualardır.  Allah'a yalvarıp yakarma için söylenen dualardır. Yapılacak, ortaya konulacak iş; hayır, mutluluk, başarı getirsin diye yapılan dualardır.   Osmanlıca sözlükte ise Gülbang-ı Muhammedî, ezan demektir. Yeniçeri Gülbankı    Özellikle Bektaşilik, Mevlevîlik ve diğer bazı tarikatlarda çok yaygın bir dua geleneğiydi. Osmanlı Devleti'ndeki en stratejik askeri bölüklerden biri olan Yeniçeri Ocağı'nda bu gelenek yüzlerce yıl sürdürüldü. Yeniçeriler Bektaşîydi,  Ocağ-ı Bektaşîyân'dı.   Ayrıca  Mehteran Bölüğünde mehterbaşı da gülbank okurdu.      Özellikle tarihi Edirne Kırpınar Yağlı güreşlerinde ve diğer yağlı güreşlerde gülbank geleneği günümüze dek sürdürülmüştür. Yine esnaf teşkilatı olan Ahilikte, çıraklık, kalfalık ve ustalık törenl