Uçak ve Balonların Askeri Amaçla Denendiği İlk Manevra

   Uçak ve balonlar (zeplinler ), askeri amaçlar ile ilk kez Fransa'da Picardi (Picardie) Manevralarında denendi. 17-21 Eylül 1910 tarihleri arasında Fransa, Almanya ve tüm dünyaya askeri gücünü bir gövde gösterisi ile göstermek istedi. Bunun için yaklaşık 400 bin frank harcandı. Pikardi Manevralarına Binbaşı Ali Fethi, Binbaşı Selahaddin ve Kolağası Mustafa Kemal Beyler de Osmanlı Devleti askeri gözlemcileri olarak katıldı.

  Manevrada 14 adet uçak, 4 adet yönetilebilir zeplin kullanıldı. Uçaklar 47 sorti yapmış, % 50 düzeyde başarı oranı yakalamıştı. Küçük kazalar ve donanım arızaları olsa da ölümlü büyük kazalar yaşanmamıştı. Uçaklar alçak irtifada uçarak keşif- gözetleme yapmış, keşif raporları göndermişti. Bu raporlara göre manevralarda taktik ve strateji belirlenmişti. Ayrıca mitralyözlerle uçaklara ateş açılmasıyla ilk kez uçaksavar denemeleri de manevralarda yapılmıştır.

  Fransız Orduları Başkomutanı Fransız Mareşal Ferdinand Foch; “Şahane oyuncaklardı ama ne yazık ki askeri anlamda bir gelecekleri olduğu söylenemezdi.” diyerek uçakları ilk denendiğinde ciddiye almamıştı. Fakat değerleri I. Dünya Savaşı'nda görülecekti. Uçaklar askeri araç olarak ilk kez bir Savaşta Trablusgarp Savaşı'nda İtalyanlar tarafından kullanıldı. 

DİKKAT          → Uçaklarla ilgili; ilk askeri uçuş denemesi 1909'da ABD'de

           →İlk ciddi anlamda bir manevrada askeri araç olarak denenmesi Picardie Manevralarında,

                            →İlk kez bir savaşta kullanılması ise Trablusgarp Savaşındadır.

                         →Uçakların keşif-saldırı-savunma biçiminde modern anlamda ilk kullanımı I. Dünya Savaşıdır.

Derleyen: Ali ÇİMENKaynakça:

→Umut Cafer KARADOĞAN, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Döneminde Türk Deniz Havacılığı Faaliyetleri, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. 34, Sayı: 98, 2018, s. 127-180.

Genel Ağdan Ulaşmak İçin BKZ.↴
https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/umut-cafer-karado%C4%9Fan.pdf

→Selim ERDOĞAN, "Fransa 1910 Büyük Sonbahar (Picardie) Manevraları ve Atatürk'ün Düşen Uçaktan Kurtulması Rivayeti" Beyaz Tarih, 8 Mayıs 2020.

Beyaz Tarih genel ağ sitesindeki makaleye ulaşmak için BKZ.↴

https://www.beyaztarih.com/osmanli-tarihi/fransa-1910-buyuk-sonbahar-picardie-manevralari-ve-ataturkun-dusen-ucaktan-kurtulmasi-rivayeti


→Fatih ÖZKURT, Mustafa Kemal Atatürk Döneminde İcra Edilen Askeri Manevra ve Tatbikatlar (1909-1938), T.C. Selçuk Üni. Sosyal Bilimler Ens. Tarih Ana Bilim Dalı Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi Bilim Dalı, Doktora Tezi, Konya 2013.
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?