Ana içeriğe atla

Türkiye'de Modern Demiryollarının Babası- TCDD Kurucusu Kimdir?

   Behiç Erkin Bey, Türkiye'de modern demiryollarının kurucusudur. ''Demiryollarımızın babasıdır.'' TCDD'nin kurucusu ve ilk genel müdürüdür (1920-1926). Cumhuriyetin ilk demiryolu mektebini kuran kişidir. Demiryollarının millileştirilmesini sağlayan kişidir. Onuncu Yıl Marşı'na, ''demir ağlarla ördük, ana yurdu dört baştan" dizesinin Atatürk tarafından ekletilmesine neden olan kişidir. Asker, siyasetçi ve diplomat Mehmet Behiç Erkin, Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nın milli kahramanlarındandır. ''Lojistik mucizesi" yaratmış subaydır. Çanakkale'de ve Milli Mücadelede cepheye asker ve mühimmat sevkiyatını, o dönemin yokluğu içinde kusursuz yapmıştır. Birkaç lokomotif ve katardan oluşan trenlerle cepheye asker taşınmasında öncü olmuş cephe gerisi kahramanlarındandır.

1876'da İstanbul'da doğan Behiç Erkin Harp Okulu'nu ve Harp Akademisini bitirdikten sonra kurmay yüzbaşı rütbesiyle Selanik- İstanbul demiryolu muhafız kuvvetler müffettişliği yaptı. "Demiryolunun Askerlik Nazarından Tarihi, İstimali ve Teşkilatı" adlı kitapta demiryollarının kurulmasından ve işletmesinden bahsetti. Demiryolları hakkında Osmanlı'da eser yazan ilk ve tek Müslüman Türktür.

 Mustafa Kemal'in 1907'den beri yakın çalışma arkadaşlarından ve güvendiği insanlardan biridir. 16 Mart 1920'de İstanbul'un resmi işgali ile Anadolu'ya geçmiş olan Miralay Behiç Bey, M. Kemal Paşa'nın yönlendirmesi ile demiryollarının başına geçti. Gazi Paşa kendisine;

"Ben cephelerde ne yapılacağını biliyorum, ama ordumuzun cephelere süratle nasıl sevk edileceğini bilmiyorum, bu şimendiferlerin işin ehli biri tarafından idare edilmesi ile mümkün olabilir, buna ancak siz muvaffak olabilirsiniz, siz şimendiferlerle cephelere askerleri sevkedin ki, ben de cephelerde muvaffak olabileyim." demişti. Behiç Bey, işine karışılmaması şartı ile görevi kabul etti. Milli Mücadeleye kusursuz bir lojistik desteği sağladı.

Behiç Erkin için "ilklerin adamı" ifadesi kullanılabilir. Çünkü birçok ilki beraberinde getirmiş bir kişiliktir.


Derleyen: Ali ÇİMEN


Kaynakça:

→Emir KIVIRCIK, Cepheye Giden Yol, Goa Yayınları, İstanbul, 2008.

→Behiç Erkin Kimdir?, Rayhaber, 30.04.2014. Genel Ağdan ulaşmak için BKZ.↴
https://rayhaber.com/2014/04/behic-erkin-kimdir/


→Prof. Dr. Cihan DURA, "Demiryollarımızın Babası Behiç Erkin",

cihandura.com,15.01.2018.


Yukarıdaki makalye genel ağdan ulaşmak için BKZ.↴
https://rayhaber.com/2014/04/behic-erkin-kimdir/

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd