Tarihte Savaş Uçağı Kullanılan İlk Savaş

   Uçak bir savaş aracı olarak, tarihte ilk defa bir savaşta, İtalya tarafından 1911-1912 Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne karşı kullanıldı. İlk defa güdümlü balon da bu savaşta kullanılmıştır
   Bir savaşta ilk kez askeri keşif, ilk hava bombardımanı, ilk havadan bildiri atımı gerçekleşmiştir. ilk kez bir savaşta uçak kaybeden ve havacısı ölen İtalyanlar; ilk kez pilot ve uçak esir alan millet ise Türkler olmuştur. Savaş sonucunda uçağın balonlardan daha etkili olduğu ilk kez görülmüştür.

  İtalyanlar, Trablusgarp Savaşı’nda iki adet Bleriot, iki adet Farman, üç adet Neiuport, iki adet Etrich Taube ve üç adette güdümlü balonu ateşli silahlarla donatıp savaş araçlarına dönüştürmeyi başardılar. Bombalar ve mini kanatlar takılmış çivi biçimindeki demir çubuklarla oluşturulan uçaklar ile saldırıp, havadan teslim olmaya çağıran bildiriler atmışlardır. 


Alman yapımı Etrich Taube
  Etrich Taube adlı uçak pilot teğmen Gavotti ile tarihte ilk hava bombardımanı saldırısını gerçekleştirdi. Fakat attığı el bombaları ile zayiyat gerçekleştiremedi. Neiuport adlı keşif uçağı ise Osmanlılar tarafından yapılan tüfek atışları ile düşürülmüş, pilot yüzbaşı Moizo esir alınmıştı.
Kaynaklarda geçene göre düşen Neiuport Uçağı 
DİKKAT          → Uçaklarla ilgili; ilk askeri uçuş denemesi 1909'da ABD'de

           →İlk ciddi anlamda bir manevrada askeri araç olarak denenmesi Picardie Manevralarında,

                            →İlk kez bir savaşta kullanılması ise Trablusgarp Savaşındadır.

                         →Uçakların keşif-saldırı-savunma biçiminde modern anlamda ilk kullanımı I. Dünya Savaşıdır.


Derleyen: Ali ÇİMEN


Kaynakça:

→Umut Cafer KARADOĞANBirinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Döneminde Türk Deniz Havacılığı FaaliyetleriAtatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. 34, Sayı: 98, 2018, s. 127-180.

→Osman YALÇIN, Havacılık, Hava Gücünün Doğuşu ve Birinci Dünya Savaşı'na Etkisi, Ankara Üni. Atatürk Yolu Dergisi, Cilt:15, Sayı:59, 2016, s.181-236.

Yorumlar