Slav Nedir? Slav Halkları Kimlerdir? (Kısaca Bilgi)

  Antropolojik olarak Hint- Avrupa kökenli olduğu belirlenen, yaşadıkları Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'nın içine doğru Kavimler Göçü ile birlikte sürüklenen, bugünkü birçok Doğu ve Orta Avrupa'daki milletlerin temelini oluşturan geniş, kalabalık etnik topluluğa, ırka Slav denir. Ruslar ve Sırplar en bilindik Slav halklarındandır. Slav ırkından olanları tek bir bayrak altında birleştirme projesi olan Panslavizm (Slav Birliği), bir Rus çarlığı (Krallığı) projesidir. Bu milliyetçi proje, Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına etki etmiştir.

     Avar ve Hazar egemenliğinde de yaşayan Slav halkları Doğu Slavları, Batı Slavları ve Güney Slavları olarak üç bölüme ayrılır:

Rus, Beyaz Rus, Ukrayna Halkları Doğu Slavlardır.
Leh (Polonyalılar), Çek, Slovak halkları Batı Slavlardır.
Sırp, Sloven, Hırvat, Karadağ, Boşnak, Makedon ve Bulgar Halkları Güney Slavlardır.

 Rus Knez (Prens) Vladimir, Anna ile evlenerek Bizans ile akrabalık kurar ve Hristiyanlık dinini seçer. Bu döneme kadar genelde Pagan inançlara sahip olan Slavlarda dönüşüm başlar. Vladimir'in himayesinde yaşayan Slavlar, Varegler ve Normanlar zorla da olsa Hristiyanlık dinine geçerler. Bu esnada Vareg ve Slav halkları "Aziz" Vladimir liderliğinde günümüz "Rus " halkının temellerini atarlar. 

 Slav halkları Ortodoks ve Katolik Hristiyan, bir kısmı da Müslüman olarak günümüzde varlıklarını sürdürmektedirler. Panslavist düşüncede hareket eden Rus Çarlığı; Bulgarları, Romenleri, Arnavutları, Bosna ve Hersekleri slav kabul ederek kışkırtmaya girişmiştir. Bulgar Halkı, köken olarak Türk ırkından gelmesine rağmen Hristiyanlık kültürünün etkisi ve yaşadıkları coğrafyada baskın unsurun Slav olması nedeniyle zamanla Slavlaşmışlardır. Bu arada Rus, Leh, Çek, Sırp, Hırvat, Slovak, Sloven halklarının kökeninin Slav olduğu geniş kaynaklarca kabul edilir.

Derleyen: Ali ÇİMEN
Slav Ülkeleri
Kaynakça:

→Prof Dr. Plamen S. TZVETKOV, "Türkler, Slavlar ve Bulgarların Kökeni"
Yukarıdaki Makaleye genel ağdan ulaşmak için BKZ.↴

→Berkkan ENGİN, "BİR ULUSUN ORTAYA ÇIKIŞI ; HIRİSTİYANLIĞIN SLAV, NORMAN VE VAREG HALKLARI ÜZERİNDEKİ TESİRLERİ VE RUS ULUSUNUN ORTAYA ÇIKIŞI", Yeditepe Üni. Tarih Bölümü Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2017, s. 48-54.

Yorumlar