Savaşta Şehit Düşen İlk ve Tek Osmanlı Padişahı

     Sultan I. Murat Han (Hudâvendigâr) savaş meydanında şehit olan ilk ve tek Osmanlı padişahıdır. Osmanlı Devleti ile Haçlı Orduları arasında yapılan 1389 I. Kosova Savaşı'nda şehit düşmüştür. Kazanılan savaş sonrası harp meydanını gezerken, yaralı halde bulunan Sırplı bir düşman askeri tarafından hançerlenerek şehit edilmiştir.

Sultan I. Murat
   I. Murat (1362-1389) komutasında Osmanlı Orduları,  Sırp despot Lazar'ın komuta ettiği Haçlı Ordusu ile 10 Ağustos 1389'da Kosova'da karşılaştı. Savaş sırasında Osmanlı sol kanadı zayıflamıştı. Oğlu Yıldırım Bayezid'ın tuttuğu sağ kanat ise düşmanı bozguna uğrattı. Osmanlılar 8 saat içinde kesin bir galibiyet aldı. Fakat savaş sonrası Miloş Kobiloviç adında bir Sırplı "Müslüman oldum" bahanesi ile padişahın yanına yaklaşıp onu hançerledi. Uzunçarşılı, olayı şöyle nakleder:

"Yıldırım Bayezid tarafından Bursa kadısına gönderilen fermanda; Sultan Murat'ın harpten sonra otağına dönmesini müteakip Miloş Kobiloviç adında birisinin "ben müslüman oldum" diye otağ-ı hümâyun etrafındaki adamlardan birisine rica ile pâdişahın yanına girmeği arzu etmiş ve bu suretle kabul olunduğu sırada yeninde gizlediği hançerle vurup şehit ettiği ve Miloş'un derhal parça parça edildiği beyan olunmaktadır. 

Düsturnâme'de muharebeyi müteakip Miloş at üzerinde gelmiş ve senin dinine gireceğim diye atından inmiş ve el öpmek bahanesiyle yeni içindeki hançeri ile vurarak Murad'ı attan yıkmıştır. Ağır yara alan Murad, ölümünden sonra oğlu Bayezid'ın hükümdar olmasını vasiyet etmiştir.

Oruç Bey tarihinde harp henüz bitmeden at üzerinde iken şehit edildiği beyan olunuyor. Bu rivayetlerin en doğrusu İslâm adeti üzere galibiyet şükranesi olarak harp sahasını gezdiği sırada yaralı Milaş adında bir Sırplı tarafından yaralanmasıdır."

    Sırp despot Lazar, oğlu ve maiyetinde bulunan bin civarındaki kimse esir edildi. Sultan I. Murat'ın şehit olması ile Sırp despot ve oğlu derhal katledildi. Öleceğini anlayan Sultan Murat, düşman birliklerini takibe devam eden oğlu Bayezid'ı çağırarak hükümdarlığı kendisine bıraktı. 

I. Murat Türbesi- Bursa
   Düşman takibini sürdüren Murat Han'ın diğer oğlu Yakup Çelebi de olaydan habersizce geri çağrıldı. Devlet erkanının kararı ile saltanat iddiasına kalkmasın diye orada boğduruldu. 30 yaşındaki Yakup Çelebi'nin ölümü orduda acı uyandırdı. Padişah ve oğlunun tahnit edilen naaşları, Bursa'ya götürülüp defnedildi.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→Ord. Prof Dr. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILIBüyük Osmanlı Tarihi,I. Cilt, 7. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları-XIII. Dizi, s. 255-256-257.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?