Podolya Neresidir?

   Podolya günümüzde Ukrayna toprakları içindeki tarihi Osmanlı eyaletidir. Bölge, Ukrayna'nın orta batı ve güneybatısında yer alır. Tarih boyunca Osmanlılardan Polonyalılara (Lehler) ve Ruslara kadar el değiştirmiştir. Osmanlı döneminde Podolya eyaletinin diğer adı Kamaniçe'dir.

  Osmanlı padişahı IV. (Avcı) Mehmet döneminde 1672'de Lehistan (Polonya) üzerine Kamaniçe ya da diğer adıyla Lehistan Seferine çıkıldı. Kamaniçe Kalesi fethedildi. Savaş sonrası Osmanlılar ile Lehistan arasında 1672 Bucaş Anlaşması imzalandı. Osmanlı'nın batıda en geniş sınırlarına ulaştığı Bucaş Anlaşması ile Podolya toprakları Osmanlı'ya katıldı. Podolya Eyaleti olarak 1699 yılına kadar Osmanlı'nın parçası olan bölge, 1699 Karlofça Anlaşması'nda Ukrayna toprakları ile birlikte Lehistan'a bırakılmıştı. 

   Tarihi süreç içerisinde Lehistan ile Rusya arasında el değiştiren ve parçalanan bölge, en sonunda Ukrayna topraklarına katılmıştır.

Hazırlayan: Ali ÇİMEN
Podolya

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?