Osmanlı'nın İlk Defa Avrupa Devleti Sayıldığı Anlaşma Nedir? Kısaca Bilgi

   30 Mart 1856 Paris Anlaşması, tarihte ilk defa Osmanlı Devleti'nin bir Avrupa devleti sayıldığı anlaşmadır. Kağıt üstünde Osmanlı Devleti, Avrupa devletler sisteminin eşit bir üyesidir.

Paris Anlaşması-1856
   1853 Kırım Savaşı'nda Osmanlılar ile Ruslar savaştı. Başta İngiltere olmak üzere Fransa, Piyemonte gibi Avrupa Devletleri, bu savaşta hem askeri hem de siyasi olarak Osmanlı Devletini destekledi. Bu destek ile Osmanlı Rusları ancak yenebildi. Savaş sonrası, Osmanlı, Rusya, İngiltere ve Fransa arasında 1856 Paris Anlaşması imzalandı.

   Paris Anlaşması, Osmanlı Devletini Avrupa devletler sisteminin bir parçası olarak kabul eder. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altındadır. Böylece İngiltere ve Fransa, Rusya'nın sıcak denizlere inme politikasına bir müddet set çektiler. 93 Harbi ile Rusya Osmanlı topraklarına yeniden girince, anlaşmanın kağıt üstünde kaldığı daha da netleşti.

Hazırlayan: Ali ÇİMEN

Yorumlar