Osmanlı'nın Doğuda En Geniş Sınırlarına Ulaştığı Anlaşma

   Osmanlılar ile İranlılar arasındaki 1590 Ferhat Paşa Anlaşması ile Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

  Safevi-İran Hanedanı olan İsmail Mirza, 1555 Amasya Anlaşması'na uymayınca 1578- 1590 Osmanlı-İran Savaşları yaşandı. Savaşlar sonucunda Osmanlı üstünlüğünü kabul eden Safevi-Türk Devleti barış istemek zorunda kaldı. Böylece Osmanlı Padişahı III. Murat döneminde 1590 Ferhat Paşa Anlaşması imzalandı. Buna göre, savaş durumu sona erecek. Aras Nehri'nin güneyindeki; Tebriz, Karacadağ, Şehrizor, Ardelan, Kirmanşah, Luristan, Huzistan, Nihavend ile Aras nehrinin kuzeyindeki Gürcistan, Dağıstan ve Şirvan Osmanlı topraklarına dahil olacak.   Böylece Azerbaycan, Gürcistan, Dağistan, Luristan gibi bölgeler Osmanlı'nın eline geçti. Osmanlılar,  doğudaki en geniş sınırlarına ulaştı.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→Doç. Dr. Haydar EFE-  Öğr. Gör. Murat KIZIL, "Sınır Kavramı ve Tarihsel Süreç İçinde Türkiye-İran Sınırının Oluşmu ve Önemi", Erzincan Üni. Sosyal Bilimleri Ens. Dergisi,Cilt: X, Sayı 1, Ocak- 2017, s. 77-90.

Yukarıdaki makaleye genel ağdan ulaşmak için BKZ.↴

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?