Osmanlı'daki İlk Buharlı Geminin Adı Nedir?

   Buğu Vapuru Osmanlı Devleti'nin ilk buharlı gemisidir. II. Mahmut döneminde 1827'de İngiltere'den satın alınmıştır. Satın alınan Swift adlı geminin adı Sürat olarak değiştirilmiştir. Halk arasında gemiye, Buğu Gemisi adı verilmiştir.

   Gemi,  20 Mayıs 1828'de Osmanlı topraklarına getirilmiştir. Osmanlı Devleti'ne teslim edilmiştir. Buğu Gemisi ile  Sultan II. Mahmut Marmara Denizi'nde geziler yapmıştır.   Osmanlı Devleti bir süre sonra İngiltere'den bir buharlı gemi daha sipariş etmiştir. Bu gemiler sonrası Amerikalı Foster Rhodes ise ilk kez İstanbul Tersanesi'nde ilk Osmanlı buharlı gemisini inşa etmiştir.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→Özgür Yılmaz, "Buharlı Gemi Çağı'nda Karadeniz'de Avrupa Denizciliği", Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergisi, Cilt:1, Sayı:25, 2015, s. 46-65.

Yorumlar