Lozan Konferansı'na Katılan Ünlü Türk Şairi Kimdir?

   Lozan Barış Anlaşması görüşmelerine giden Türk Delege Kurulu'nun basın danışmanı, ünlü şair, yazar, diplomat ve siyasetçi Yahya Kemal Beyatlı'dır. Türk şiirinin önemli temsilcilerinden biridir. Türk edebiyatında, ''Dört Aruzcular" arasındadır.

   Asıl adı Ahmet Âgâh olan Yahya Kemal, 2 Aralık 1884'de Üsküp'te doğdu. Paris'te Sorbonne Üniversitesinde okudu. Yıllarca Paris'te kaldı. Jön Türklere ilgi duydu. Darülfünun'da tarih ve edebiyat dersleri verdi. Dergâh adında bir dergi yayımladı. Milli mücadeleye yazıları ile destek vermesiyle tanındı. Atatürk'ün daveti ile Ankara'da, Hakimiyet-i Milliye gazetesinde baş yazarlık yaptı. Lozan Anlaşması'na basın danışmanı olarak gitti. Urfa, Yozgat ve Tekirdağ milletvekillikleri yaptı. Varşova, Lizbon, Pakistan'da elçilik görevlerinde bulundu. Madrid elçiliğinde çalıştı. 1 Kasım 1958'de vefat etti.

   Eski tarz şiirlerini ''Eski Şiirin Rüzgâriyle'' yapıtında, yeni tarz şiirlerini ise ''Kendi Gök Kubbemiz'' adlı yapıtında toplamıştır.

Derleyen: Ali ÇİMEN
Yahya Kemal Beyatlı
KAYNAKÇA:

→TDV İslam Ansiklopedisi, Beyatlı Yahya Kemal, Cilt:6, İstanbul 1992, s.35-39.

→Bilâl N. ŞİMŞİRLozan ve Sonrasında Sınırlar ve Boğazlar, İnönü Vakfı (Pembe Köşk) Dr. Bilal N. Şimşir Konferansı, 18 Kasım 2008.

Yorumlar