Ana içeriğe atla

Lozan Konferansı'na Katılan Ünlü Türk Şairi Kimdir?

   Lozan Barış Anlaşması görüşmelerine giden Türk Delege Kurulu'nun basın danışmanı, ünlü şair, yazar, diplomat ve siyasetçi Yahya Kemal Beyatlı'dır. Türk şiirinin önemli temsilcilerinden biridir. Türk edebiyatında, ''Dört Aruzcular" arasındadır.

   Asıl adı Ahmet Âgâh olan Yahya Kemal, 2 Aralık 1884'de Üsküp'te doğdu. Paris'te Sorbonne Üniversitesinde okudu. Yıllarca Paris'te kaldı. Jön Türklere ilgi duydu. Darülfünun'da tarih ve edebiyat dersleri verdi. Dergâh adında bir dergi yayımladı. Milli mücadeleye yazıları ile destek vermesiyle tanındı. Atatürk'ün daveti ile Ankara'da, Hakimiyet-i Milliye gazetesinde baş yazarlık yaptı. Lozan Anlaşması'na basın danışmanı olarak gitti. Urfa, Yozgat ve Tekirdağ milletvekillikleri yaptı. Varşova, Lizbon, Pakistan'da elçilik görevlerinde bulundu. Madrid elçiliğinde çalıştı. 1 Kasım 1958'de vefat etti.

   Eski tarz şiirlerini ''Eski Şiirin Rüzgâriyle'' yapıtında, yeni tarz şiirlerini ise ''Kendi Gök Kubbemiz'' adlı yapıtında toplamıştır.

Derleyen: Ali ÇİMEN
Yahya Kemal Beyatlı
KAYNAKÇA:

→TDV İslam Ansiklopedisi, Beyatlı Yahya Kemal, Cilt:6, İstanbul 1992, s.35-39.

→Bilâl N. ŞİMŞİRLozan ve Sonrasında Sınırlar ve Boğazlar, İnönü Vakfı (Pembe Köşk) Dr. Bilal N. Şimşir Konferansı, 18 Kasım 2008.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd