Ana içeriğe atla

Lozan'a Katılan Türk Delege (Murahhas) Heyeti Listesi

   Türkiye'nin bağımsızlığının tanındığı Lozan Anlaşması, "20 Kasım 1923- 4 Şubat 1923 I. Lozan Görüşmeleri; 23 Nisan 1923- 24 Temmuz 1923 II. Lozan Görüşmeleri" diye, 2 dönem gerçekleşti. Lozan Anlaşması'nda Türkiye temsil edecek murahhas heyetin (delege kurulu) başına Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda Türkiye'yi başarı ile temsil eden Batı Cephesi Komutanı İsmet (İnönü) Paşa, Dışişleri Bakanı sıfatı ile Atatürk'ün istekleri doğrultusunda kararname ile geçti.

 Lozan Anlaşması'nda Türkiye'yi temsil eden Murahhas Heyet şu kişilerden oluşmaktaydı:

Baş Murahhas 

(Baş Delege)Dışişleri Bakanı İsmet Paşa

Baş Murahhas Yardımcıları

(II. Delege)Sağlık Bakanı Dr. Rıza Nur

(III. Delege) Hasan (Saka) Bey

Müşavirler (Danışmanlar)

Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Münir (Ertegün) Bey

Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı (Danışmanı) A. Muhtar (Çilli) Bey

Burdur Milletvekili Prof. Veli (Saltık) Bey

Diyarbakır Milletvekili Zülfü (Tigrel) Bey

Adana Milletvekili Zekai (Apaydın) Bey

Maliye Denetleme Kurulu Başkanı Şefik (Başman) Bey

Vakıflar Hukuk Danışmanı Seniyüddin Başak

Deniz Yarbayı Şevket (Doruker) Bey

Kurmay Yarbay Tevfik (Bıyıklıoğlu) Bey

Adalet Bakanlığı Danışmanı Tahir (Taner) Bey

Dışişleri Hukuk Danışmanı Nusret (Metya) Bey

Dışişleri Siyasi İşler Müdürü Yusuf Hikmet (Bayur) Bey

Üniversite Öğretim Üyesi Prof. Zühtü (İnhan) Bey

Maliye'de Genel Müdür Fuat (Ağralı) Bey

Eski Bakan Mustafa Şeref (Özkan) Bey

Mülkiye Müfettişi Şükrü (Kaya) Bey

Kızılay II. Başkanı Hamit (Hasancan) Bey

Eski Maliye Bakanı Cavit Bey

Adalet Bakanlığı Mezhepler Müdürü Baha Bey

Manisa Milletvekili Mahmut Celaleddin (Celal Bayar) Bey

Mühendis Mehtebi Fransızca Öğretmeni Haim Naum Efendi

Basın Danışmanları

Ruşen Eşref Ünaydın

Yahya Kemal Beyatlı

Genel Sekreter ve Danışman

Reşit Saffet Atabinen

Sekreterler (Kâtipler)

Ali Türkgeldi

Mehmet Ali Balin

Cevat Açıkalın

Celal Hazım Arar

Saffet Şar

Süleyman Saip Kıran

Rıfat Bey

Dr. Nihat Reşat Belger

Atıf Esenbel

Sabri Artuç

Çevirmen

Robert Koleji İngilizce Öğretmeni Hüseyin Pektaş

DİKKAT: Yukarıdaki delegasyonda adı geçen kişiler, I. Dönem Lozan Konferansı'na (20 Kasım 1922- 4 Şubat 1923) katılan kişilerdir. Bu listeden; A. Muhtar Çilli, Veli Saltık, Zülfü Tigrel, Celal Bayar, Seniyüddin Başak, Şevket Doruker, Zühtü İnhan, Şükrü Kaya, Hamit Hasancan, Cavit Bey, Baha Bey, Haim Naum Efendi, Ruşen Eşref Ünaydın, Yahya Kemal Beyatlı, Raşit Saffet Atabinen, Mehmet Ali Balin, Cevat Açıkalın, Celal Hazım Arar, Saffet Şav, Süleyman Saip Kıran II. Lozan Görüşmeleri'ne (23 Nisan 1923- 24 Temmuz 1923) katılmamışlardır.

Dikkat: Türkiye'nin Paris Temsilcisi Ahmet Ferit (Tek) ve yardımcısı Hüseyin Ragıp (Baydur) Beyler Türkiye Lozan delegasyonuna yardımcı olmuşlardır.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→Bilâl N. ŞİMŞİR, Lozan ve Sonrasında Sınırlar ve Boğazlar, İnönü Vakfı (Pembe Köşk) Dr. Bilal N. Şimşir Konferansı, 18 Kasım 2008.

Genel Ağdan ulaşmak için BKZ.↴

→Prof. Dr. Sadık TURAL, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Tapu Tescil Anlaşması: Lozan", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt:XIX, Sayı:55, Mart 2003, s. 1-16.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd