Lozan'a Katılan Türk Delege (Murahhas) Heyeti Listesi

   Türkiye'nin bağımsızlığının tanındığı Lozan Anlaşması, "20 Kasım 1923- 4 Şubat 1923 I. Lozan Görüşmeleri; 23 Nisan 1923- 24 Temmuz 1923 II. Lozan Görüşmeleri" diye, 2 dönem gerçekleşti. Lozan Anlaşması'nda Türkiye temsil edecek murahhas heyetin (delege kurulu) başına Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda Türkiye'yi başarı ile temsil eden Batı Cephesi Komutanı İsmet (İnönü) Paşa, Dışişleri Bakanı sıfatı ile Atatürk'ün istekleri doğrultusunda kararname ile geçti.

 Lozan Anlaşması'nda Türkiye'yi temsil eden Murahhas Heyet şu kişilerden oluşmaktaydı:

Baş Murahhas 

(Baş Delege)Dışişleri Bakanı İsmet Paşa

Baş Murahhas Yardımcıları

(II. Delege)Sağlık Bakanı Dr. Rıza Nur

(III. Delege) Hasan (Saka) Bey

Müşavirler (Danışmanlar)

Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Münir (Ertegün) Bey

Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı (Danışmanı) A. Muhtar (Çilli) Bey

Burdur Milletvekili Prof. Veli (Saltık) Bey

Diyarbakır Milletvekili Zülfü (Tigrel) Bey

Adana Milletvekili Zekai (Apaydın) Bey

Maliye Denetleme Kurulu Başkanı Şefik (Başman) Bey

Vakıflar Hukuk Danışmanı Seniyüddin Başak

Deniz Yarbayı Şevket (Doruker) Bey

Kurmay Yarbay Tevfik (Bıyıklıoğlu) Bey

Adalet Bakanlığı Danışmanı Tahir (Taner) Bey

Dışişleri Hukuk Danışmanı Nusret (Metya) Bey

Dışişleri Siyasi İşler Müdürü Yusuf Hikmet (Bayur) Bey

Üniversite Öğretim Üyesi Prof. Zühtü (İnhan) Bey

Maliye'de Genel Müdür Fuat (Ağralı) Bey

Eski Bakan Mustafa Şeref (Özkan) Bey

Mülkiye Müfettişi Şükrü (Kaya) Bey

Kızılay II. Başkanı Hamit (Hasancan) Bey

Eski Maliye Bakanı Cavit Bey

Adalet Bakanlığı Mezhepler Müdürü Baha Bey

Manisa Milletvekili Mahmut Celaleddin (Celal Bayar) Bey

Mühendis Mehtebi Fransızca Öğretmeni Haim Naum Efendi

Basın Danışmanları

Ruşen Eşref Ünaydın

Yahya Kemal Beyatlı

Genel Sekreter ve Danışman

Reşit Saffet Atabinen

Sekreterler (Kâtipler)

Ali Türkgeldi

Mehmet Ali Balin

Cevat Açıkalın

Celal Hazım Arar

Saffet Şar

Süleyman Saip Kıran

Rıfat Bey

Dr. Nihat Reşat Belger

Atıf Esenbel

Sabri Artuç

Çevirmen

Robert Koleji İngilizce Öğretmeni Hüseyin Pektaş

DİKKAT: Yukarıdaki delegasyonda adı geçen kişiler, I. Dönem Lozan Konferansı'na (20 Kasım 1922- 4 Şubat 1923) katılan kişilerdir. Bu listeden; A. Muhtar Çilli, Veli Saltık, Zülfü Tigrel, Celal Bayar, Seniyüddin Başak, Şevket Doruker, Zühtü İnhan, Şükrü Kaya, Hamit Hasancan, Cavit Bey, Baha Bey, Haim Naum Efendi, Ruşen Eşref Ünaydın, Yahya Kemal Beyatlı, Raşit Saffet Atabinen, Mehmet Ali Balin, Cevat Açıkalın, Celal Hazım Arar, Saffet Şav, Süleyman Saip Kıran II. Lozan Görüşmeleri'ne (23 Nisan 1923- 24 Temmuz 1923) katılmamışlardır.

Dikkat: Türkiye'nin Paris Temsilcisi Ahmet Ferit (Tek) ve yardımcısı Hüseyin Ragıp (Baydur) Beyler Türkiye Lozan delegasyonuna yardımcı olmuşlardır.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→Bilâl N. ŞİMŞİR, Lozan ve Sonrasında Sınırlar ve Boğazlar, İnönü Vakfı (Pembe Köşk) Dr. Bilal N. Şimşir Konferansı, 18 Kasım 2008.

Genel Ağdan ulaşmak için BKZ.↴

→Prof. Dr. Sadık TURAL, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Tapu Tescil Anlaşması: Lozan", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt:XIX, Sayı:55, Mart 2003, s. 1-16.


Yorumlar