Ana içeriğe atla

Lehistan Neresidir? Lehistan Tarihi Kısaca

   Lehistan bugünkü Polonya'dır. Orta Avrupa'da yer alır. "Lechia" Lehlilerin yaşadığı bölgedir. Lehliler, Batı slavlar gurubundan olan bir millettir. Günümüzde Polonya; batısında Almanya, doğusunda Belarus, güneyinde Slovakya, kuzeyinde Baltık Denizi, kuzey doğusunda Rusya Federasyonu, güney doğusunda Ukrayna, güney batısında Çek Cumhuriyeti ile çevrili alandadır.
    XI. yüzyılın başlarında slav Leh ulusu tarafından kurulan Lehistan Krallığı XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Litvanya Düklüğü ile birleşti. Böylece Lehistan-Litvanya Birliği kuruldu. Fakat Osmanlılar bölgeyi "Lehistan" olarak andı. 


XVI ve XVII. Yüzyılda Lehistan


   Sokullu Mehmet Paşa döneminde bir müddet Osmanlı egemenliğini kabul eden Lehistan, 1620- 1621 Savaşlarını Osmanlı ile yaptı. Genç Osman'ın ünlü Hotin Seferi Lehistan'a yapıldı. Osmanlılar displinsiz yeniçeriler yüzünden savaştan sonuç alamasa da Lehistan, Kanuni döneminden itibaren Kırım Hanlığı'na verdiği vergiyi ödemeye devam etti. Osmanlı padişahı IV. Mehmet döneminde 1672'de Lehistan'a bir kez daha sefer düzenlendi. Savaşı Osmanlılar kazanınca Lehistan vergi ödemeye devam etti. Hatta Osmanlılar Bucaş Anlaşması ile son kez topraklarına toprak kattı. 1683-1699 Osmanlı ile Kutsal İttifak Savaşlarında Lehistan ittifak tarafında yer aldı. II. Viyana Kuşatması sırasında Viyana'yı kurtaran Lehistan Kralı III. Jan Sobieski oldu. 1699 Karlofça ile birlikte Lehistan Osmanlı'dan Podolya'yı geri aldı.


III. Jan Sobieski
  XVIII. yüzyılda Rusya, Avusturya ve Prusya arasında paylaşılan Lehistan, 1917 Bolşevik Devrimi sonrası bağımsızlığına tekrar kavuştu. Sovyet Rusya ile yaptığı savaş sonrası doğu sınırını çizip 1921'de bağımsızlığını perçinledi. Fakat Alman Nazi ordularının 1939'da Polonya'yı işgal etmesi, bölgenin doğu tarafını Sovyet Rusların ele geçirmesi ile Lehistan coğrafyası yine kan ve gözyaşı yaşadı. II. Dünya Savaşı sonrası tekrar bağımsız bir ülke oldu. 1990 yılında ise sosyalist idare yıkıldı. Günümüzdeki Polonya Cumhuriyeti kuruldu.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Not: Ders kitapları ve ansiklopedilerden derlenmiştir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd