Lehistan Neresidir? Lehistan Tarihi Kısaca

   Lehistan bugünkü Polonya'dır. Orta Avrupa'da yer alır. "Lechia" Lehlilerin yaşadığı bölgedir. Lehliler, Batı slavlar gurubundan olan bir millettir. Günümüzde Polonya; batısında Almanya, doğusunda Belarus, güneyinde Slovakya, kuzeyinde Baltık Denizi, kuzey doğusunda Rusya Federasyonu, güney doğusunda Ukrayna, güney batısında Çek Cumhuriyeti ile çevrili alandadır.
    XI. yüzyılın başlarında slav Leh ulusu tarafından kurulan Lehistan Krallığı XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Litvanya Düklüğü ile birleşti. Böylece Lehistan-Litvanya Birliği kuruldu. Fakat Osmanlılar bölgeyi "Lehistan" olarak andı. 


XVI ve XVII. Yüzyılda Lehistan


   Sokullu Mehmet Paşa döneminde bir müddet Osmanlı egemenliğini kabul eden Lehistan, 1620- 1621 Savaşlarını Osmanlı ile yaptı. Genç Osman'ın ünlü Hotin Seferi Lehistan'a yapıldı. Osmanlılar displinsiz yeniçeriler yüzünden savaştan sonuç alamasa da Lehistan, Kanuni döneminden itibaren Kırım Hanlığı'na verdiği vergiyi ödemeye devam etti. Osmanlı padişahı IV. Mehmet döneminde 1672'de Lehistan'a bir kez daha sefer düzenlendi. Savaşı Osmanlılar kazanınca Lehistan vergi ödemeye devam etti. Hatta Osmanlılar Bucaş Anlaşması ile son kez topraklarına toprak kattı. 1683-1699 Osmanlı ile Kutsal İttifak Savaşlarında Lehistan ittifak tarafında yer aldı. II. Viyana Kuşatması sırasında Viyana'yı kurtaran Lehistan Kralı III. Jan Sobieski oldu. 1699 Karlofça ile birlikte Lehistan Osmanlı'dan Podolya'yı geri aldı.


III. Jan Sobieski
  XVIII. yüzyılda Rusya, Avusturya ve Prusya arasında paylaşılan Lehistan, 1917 Bolşevik Devrimi sonrası bağımsızlığına tekrar kavuştu. Sovyet Rusya ile yaptığı savaş sonrası doğu sınırını çizip 1921'de bağımsızlığını perçinledi. Fakat Alman Nazi ordularının 1939'da Polonya'yı işgal etmesi, bölgenin doğu tarafını Sovyet Rusların ele geçirmesi ile Lehistan coğrafyası yine kan ve gözyaşı yaşadı. II. Dünya Savaşı sonrası tekrar bağımsız bir ülke oldu. 1990 yılında ise sosyalist idare yıkıldı. Günümüzdeki Polonya Cumhuriyeti kuruldu.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Not: Ders kitapları ve ansiklopedilerden derlenmiştir.

Yorumlar