Ana içeriğe atla

Kanuni'nin İlk Seferi Nedir?

   1521 Belgrat Seferi, Kanuni Sultan Süleyman'ın padişah olduktan sonraki ilk seferidir. I. Süleyman, Osmanlı'da en çok sefere çıkmış padişahtır. 13 kez askeri sefer yapmıştır. 


    I. Süleyman'ın cülûs tebriğine birçok ülke temsilcisi gelmişti. Fakat Macar Kralı II. Layoş (Lajos) böyle bir tebrikte bulunmadı. Ayrıca kendisine gönderilen elçileri alıkoydu. Kimi kaynaklara göre, Macaristan'a vergi istemek için gelen elçi Behram Çavuş'un öldürülmesi sabrı taşırdı. Babası Yavuz Sultan Selim'in doğu ve kuzeye olan seferlerinden farklı olarak I. Süleyman yönünü daha çok batıya çevirmişti. Bu nedenlerden ötürü ilk sefer hazırlıklarını Macarların elinde bulunan Belgrat'a doğru yaptı.

Belgrat'ın Fethi-Matrakçı Nasuh- Süleymanname

   I. Süleyman Mayıs 1521'de sefer için İstanbul'dan ayrıldı. Birkaç yöre ele geçirildikten sonra Sadrazam Piri Mehmet Paşa komutasındaki birlikler Belgrat Kalesine yöneldiler. 1 Ağustos'da hendekleri derin ve önemli bir kale olan Belgrat kuşatıldı. Top atışları ile dövülmeye başlandı. Lağımcı Ocağı açılan delik ile içeriye sızdı. Kuleye kadar ilerlediler. Güherçile maddesinin ateşlenmesi ile kalenin bir bölümü büyük bir gürültü ile infilak etti. Bunu gören düşman moral olarak çöktü. 30 Ağustos 1521'de Belgrat fethedildi. I. Süleyman ilk sefer-i hümayunundan zaferle döndü.

Kanuni Sultan Süleyman Kimdir? Ayrıntılı bilgi için BKZ.↴

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→Hüseyin G. YURDAYDIN, Kanunî'nin Cülûsu ve İlk Seferleri, Ankara Üni. İlahiyat Fak. Yayınları, TTK Basımevi, Ankara 1961.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi