Kanuni'nin İlk Seferi Nedir?

   1521 Belgrat Seferi, Kanuni Sultan Süleyman'ın padişah olduktan sonraki ilk seferidir. I. Süleyman, Osmanlı'da en çok sefere çıkmış padişahtır. 13 kez askeri sefer yapmıştır. 


    I. Süleyman'ın cülûs tebriğine birçok ülke temsilcisi gelmişti. Fakat Macar Kralı II. Layoş (Lajos) böyle bir tebrikte bulunmadı. Ayrıca kendisine gönderilen elçileri alıkoydu. Kimi kaynaklara göre, Macaristan'a vergi istemek için gelen elçi Behram Çavuş'un öldürülmesi sabrı taşırdı. Babası Yavuz Sultan Selim'in doğu ve kuzeye olan seferlerinden farklı olarak I. Süleyman yönünü daha çok batıya çevirmişti. Bu nedenlerden ötürü ilk sefer hazırlıklarını Macarların elinde bulunan Belgrat'a doğru yaptı.

Belgrat'ın Fethi-Matrakçı Nasuh- Süleymanname

   I. Süleyman Mayıs 1521'de sefer için İstanbul'dan ayrıldı. Birkaç yöre ele geçirildikten sonra Sadrazam Piri Mehmet Paşa komutasındaki birlikler Belgrat Kalesine yöneldiler. 1 Ağustos'da hendekleri derin ve önemli bir kale olan Belgrat kuşatıldı. Top atışları ile dövülmeye başlandı. Lağımcı Ocağı açılan delik ile içeriye sızdı. Kuleye kadar ilerlediler. Güherçile maddesinin ateşlenmesi ile kalenin bir bölümü büyük bir gürültü ile infilak etti. Bunu gören düşman moral olarak çöktü. 30 Ağustos 1521'de Belgrat fethedildi. I. Süleyman ilk sefer-i hümayunundan zaferle döndü.

Kanuni Sultan Süleyman Kimdir? Ayrıntılı bilgi için BKZ.↴

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→Hüseyin G. YURDAYDIN, Kanunî'nin Cülûsu ve İlk Seferleri, Ankara Üni. İlahiyat Fak. Yayınları, TTK Basımevi, Ankara 1961.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?