Ana içeriğe atla

Erdel Neresidir? Tarihi- Kısaca

  Günümüzde Romanya'nın kuzeybatısındaki Transilvanya olarak adlandırılan idari bölgenin Osmanlı dönemindeki adına Erdel denir. Osmanlı kaynaklarında Erdel, Erdelistan olarak anılan bölge Macarca "orman ötesi" anlamına gelir. 1920'de Romanya'ya katılması ile birlikte bölgenin adı, Latince "ormanlar ötesi ili" anlamına gelen Transilvanya olmuştur.

Transilvanya (Erdel)

  Tarih boyunca birçok ulusun himayesinde feodal bir yapıda yaşayan bölge, Osmanlı ile Macarlar arasında yapılan 1526 Mohaç Meydan Savaşı ile Osmanlılara bağlanmıştır. 1541'de Erdel, Osmanlılara bağlı haraçgüzâr statüsünde bir voyvodalık halini aldı. Erdel Prensliği 1699 Karlofça Anlaşması ile Osmanlı elinden çıktı. Avusturya'ya bırakıldı. 

  Avusturya ve Osmanlı'nın desteklediği Macarlar arasında bir mücadele bölgesi haline gelen Erdel, 1918'de bölgede yaşayan Romenlerin de etkisi ile Romanya'ya bağlandı. Bu sefer bölge Macar- Romen kapışma alanı haline geldi. II. Dünya Savaşı sonrasında, 1947 tarihinde Romanya, bölgede yaşayan Macarlara kültürel özerklik verme şartı ile kesin olarak Erdel'i aldı. Romanya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku (Ceauşescu) döneminde Macarlara kültürel asimilasyon ve baskı uygulandı. Bu baskı dikta yönetimin bitmesi ile birlikte azaldı. Erdel Macarları haklarını aramaya devam etti.

Romanya 
  Uzun bir dönem Osmanlı idaresi altında yaşayan Transilvanya (Erdel) bölgesi, Romanya'nın sosyo-kültürel, ekonomik, sanayi gibi alanlarda en gelişmiş bölgelerinden biri olarak bilinmektedir.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→TDV İslam Ansiklopedisi, ''Erdel", Cilt: 11, İstanbul 1995, s. 280-283.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd