Erdel Neresidir? Tarihi- Kısaca

  Günümüzde Romanya'nın kuzeybatısındaki Transilvanya olarak adlandırılan idari bölgenin Osmanlı dönemindeki adına Erdel denir. Osmanlı kaynaklarında Erdel, Erdelistan olarak anılan bölge Macarca "orman ötesi" anlamına gelir. 1920'de Romanya'ya katılması ile birlikte bölgenin adı, Latince "ormanlar ötesi ili" anlamına gelen Transilvanya olmuştur.

Transilvanya (Erdel)

  Tarih boyunca birçok ulusun himayesinde feodal bir yapıda yaşayan bölge, Osmanlı ile Macarlar arasında yapılan 1526 Mohaç Meydan Savaşı ile Osmanlılara bağlanmıştır. 1541'de Erdel, Osmanlılara bağlı haraçgüzâr statüsünde bir voyvodalık halini aldı. Erdel Prensliği 1699 Karlofça Anlaşması ile Osmanlı elinden çıktı. Avusturya'ya bırakıldı. 

  Avusturya ve Osmanlı'nın desteklediği Macarlar arasında bir mücadele bölgesi haline gelen Erdel, 1918'de bölgede yaşayan Romenlerin de etkisi ile Romanya'ya bağlandı. Bu sefer bölge Macar- Romen kapışma alanı haline geldi. II. Dünya Savaşı sonrasında, 1947 tarihinde Romanya, bölgede yaşayan Macarlara kültürel özerklik verme şartı ile kesin olarak Erdel'i aldı. Romanya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku (Ceauşescu) döneminde Macarlara kültürel asimilasyon ve baskı uygulandı. Bu baskı dikta yönetimin bitmesi ile birlikte azaldı. Erdel Macarları haklarını aramaya devam etti.

Romanya 
  Uzun bir dönem Osmanlı idaresi altında yaşayan Transilvanya (Erdel) bölgesi, Romanya'nın sosyo-kültürel, ekonomik, sanayi gibi alanlarda en gelişmiş bölgelerinden biri olarak bilinmektedir.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→TDV İslam Ansiklopedisi, ''Erdel", Cilt: 11, İstanbul 1995, s. 280-283.

Yorumlar