Cumhuriyet Tarihinde Yapılan İlk Müze Binası

   Ankara Etnografya Müzesi, Cumhuriyet döneminde inşa edilen ilk müze binasıdır. Müze binası olarak yapılan ilk yapı olması bakımından kayda değerdir. Etnografya Müzesi'nin iç avlusu 15 yıl süre ile Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geçici istirahatgâhı olmuştur. Ankara'nın Namazgâh bölgesinde, müslüman mezarlığı olan yerde kurulmuştur. Arif Hikmet Koyunoğlu Etnografya Müzesi'nin mimarıdır. Müze, 18 Haziran 1930'da halkın ziyaretine açılmıştır.
    
Etnografya Müzesi- Heykeltraş Pietro Canonica'nın 1927'de Yaptığı Atatürk Heykeli
   1925'de çıkarılan bir kanun ile tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı. Buralardaki eşyaların ve eserlerin çoğu Etnografya Müzesi'nde sergilenmeye başladı. 

   Etnografya Müzesi'nde, Anadolu'nun Türk-İslam dönemine ait eserler sergilenir. Müzede damat tıraşı konulu sergi, kına gecesi konulu sergi, Türk odası ve sünnet konulu sergi, kahve kültürü konulu sergi, hamam kültürü sergisi, giyim-kuşam sergisi, işleme ve takı sergileri bulunur. Ayrıca Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait seçkin ahşap eserler müzede yer almaktadır. Bunlardan başka; bakır araç-gereçler, halı-kilim dokuma örnekleri, maden sanatı örnekleri, Türk çini, seramik, cam sanatı örnekleri, silahlar, levhalar ve yazma eserler müzede sergilenir. 

Derleyen: Ali ÇİMEN


Kaynakça:

→Türkiye'de Müzecilik, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü. Genel Ağdan ulaşmak için BKZ.↴ 

→Etnografya Müzesi-Ankara, Türkiye Kültür Portalı. Genel Ağdan ulaşmak için BKZ.↴

→Arş. Gör. Dr. Ceren KARADENİZ- Doç. Dr. Ayşe OKVURAN, "Cumhuriyetin İlanından Günümüze Türkiye'de Müze Eğitimi: Tarihsel Gelişim ve Gelecek Tasarıları", Milli Folklor Dergisi, Yıl 30, Sayı 118, 2018.Yorumlar