Ana içeriğe atla

Cumhuriyet Tarihinde Yapılan İlk Müze Binası

   Ankara Etnografya Müzesi, Cumhuriyet döneminde inşa edilen ilk müze binasıdır. Müze binası olarak yapılan ilk yapı olması bakımından kayda değerdir. Etnografya Müzesi'nin iç avlusu 15 yıl süre ile Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geçici istirahatgâhı olmuştur. Ankara'nın Namazgâh bölgesinde, müslüman mezarlığı olan yerde kurulmuştur. Arif Hikmet Koyunoğlu Etnografya Müzesi'nin mimarıdır. Müze, 18 Haziran 1930'da halkın ziyaretine açılmıştır.
    
Etnografya Müzesi- Heykeltraş Pietro Canonica'nın 1927'de Yaptığı Atatürk Heykeli
   1925'de çıkarılan bir kanun ile tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı. Buralardaki eşyaların ve eserlerin çoğu Etnografya Müzesi'nde sergilenmeye başladı. 

   Etnografya Müzesi'nde, Anadolu'nun Türk-İslam dönemine ait eserler sergilenir. Müzede damat tıraşı konulu sergi, kına gecesi konulu sergi, Türk odası ve sünnet konulu sergi, kahve kültürü konulu sergi, hamam kültürü sergisi, giyim-kuşam sergisi, işleme ve takı sergileri bulunur. Ayrıca Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait seçkin ahşap eserler müzede yer almaktadır. Bunlardan başka; bakır araç-gereçler, halı-kilim dokuma örnekleri, maden sanatı örnekleri, Türk çini, seramik, cam sanatı örnekleri, silahlar, levhalar ve yazma eserler müzede sergilenir. 

Derleyen: Ali ÇİMEN


Kaynakça:

→Türkiye'de Müzecilik, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü. Genel Ağdan ulaşmak için BKZ.↴ 

→Etnografya Müzesi-Ankara, Türkiye Kültür Portalı. Genel Ağdan ulaşmak için BKZ.↴

→Arş. Gör. Dr. Ceren KARADENİZ- Doç. Dr. Ayşe OKVURAN, "Cumhuriyetin İlanından Günümüze Türkiye'de Müze Eğitimi: Tarihsel Gelişim ve Gelecek Tasarıları", Milli Folklor Dergisi, Yıl 30, Sayı 118, 2018.Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd