Cumhuriyet Tarihinde Açılan İlk Müzenin Adı Nedir?

   Cumhuriyet tarihinde açılan ilk müze 3 Nisan 1924'te, Topkapı Sarayı Müzesidir. Cumhuriyet kurulduktan sonra açılan ilk müze olması bakımında önemlidir. Günümüzde 700 bin metrekarelik bir alan kaplayan yapı, yaklaşık 300 binden fazla arşiv belgesini bünyesinde barındırmaktadır. Bu yönüyle dünyanın en büyük saray müzelerinden biridir.

    Fatih Sultan Mehmet döneminde, 1478 yılında açılan Topkapı Sarayı, uzun süre Osmanlı Padişahlarına ev sahipliği yaptı. Saray, konum olarak; İstanbul Boğazı, Haliç ve Marmara Denizi arasında kalan tarihi İstanbul yarımadasındadır. Fatih Sultan Mehmet'ten Sultan Abdülmecid'e kadar olan dönemde padişah sarayı olarak kullanılmıştır. Yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun idaresinin merkezi, padişahların evi olmuştur.

Derleyen: Ali ÇİMEN


Topkapı Sarayı

Kaynakça:

→Topkapı Sarayı, Milli Saraylar Genel Ağ Sitesi BKZ.↴

→Arş. Gör. Dr. Ceren KARADENİZ- Doç. Dr. Ayşe OKVURAN, "Cumhuriyetin İlanından Günümüze Türkiye'de Müze Eğitimi: Tarihsel Gelişim ve Gelecek Tasarıları", Milli Folklor Dergisi, Yıl 30, Sayı 118, 2018.

Yorumlar